Data: Wie noemen Martin Garrix op Twitter?

Data: Wie noemen Martin Garrix op Twitter?

Als je genoemd wordt in een Twitter-conversatie heeft dat effect. Het potentieel bereik kan enorm groot zijn. DDMCA keek de afgelopen 20 dagen naar Martin Garrix. Wie noemde hem op Twitter? Hoe vaak werd hij genoemd? En wat was het potentiële directe bereik? Hierbij de Top 50.

Martin Garrix Top 50 mentioners on Twitter

Meer dan 114 miljoen volgers is het potentiële directe bereik wanneer het allemaal unieke volgers betreft. Uiteraard helpt het als collega artiesten als Justin Bieber en David Guetta met respectievelijk bijna 69 en 19 miljoen volgers hem noemen. Opvallend is het radiostation EBS 105.9FM dat Martin Garrix maar liefst 19 keer noemde in de afgelopen 20 dagen. Ook MTV is druk met het duidelijk maken dat de dj genomineerd is voor een MTV EMA.

Wat tweette Justin Bieber over Martin Garrix? Zie onderstaande tweet.

tweet Justin Bieber over Martin Garrix

Justin Bieber helpt Martin Garrix stemmen te vergaren voor de MTV EMA’s. Dat zal vast de nodige stemmen opleveren gezien het aantal retweets en het engagement cijfer.

Waar vroeger de nadruk lag op concurrentie en het beschermen van kennis en informatie, ligt tegenwoordig binnen het internetecoysteem de nadruk op openheid, transparantie en samenwerken. Dat vereist een andere manier van denken en handelen. Het gaat om kijken, luisteren en actief en slim participeren en anticiperen. Jonge dj’s als Martin Garrix lijken dit spel goed te begrijpen wanneer je kijkt naar bovenstaande cijfers.

Meer


(advertentie)

Download eBook

Achtergrond: Dance-industrie loopt vooruit in digitalisering

Achtergrond: Dance-industrie loopt vooruit in digitalisering

De omzet van de wereldwijde dance-industrie* stijgt in 2016 tot boven de 7 miljard euro. De afgelopen jaren zijn de inkomsten al flink toegenomen, van 4 miljard in 2012 tot 6 miljard in 2015.

Zo stelt adviesbureau EVAR op de website EDM en de Digitale Wereld. Tweederde van de omzet komt uit evenementen, de overige inkomsten zijn afkomstig van onder meer online streaming en muziekverkoop. Het miljardensucces is voor een groot deel te danken aan de digitale transformatie die de dance-industrie heeft ondergaan, aldus DDMCA-directeur Denis Doeland. Volgens hem weet de dance-scene als geen ander online fans aan zich te binden.

“De keiharde euro’s komen vooral via events binnen, maar dat was niet mogelijk geweest als dj’s online geen netwerken met miljoenen fans zouden hebben opgebouwd. De hele muziekindustrie is op zijn kop gezet door de digitalisering en dance-organisaties nemen daarin nu het voortouw. Zij begrijpen als eerste hoe waardevol de online connectie met fans en het analyseren van de bijbehorende persoonsdata is. Het resultaat is een volledig digitaal businessmodel dat zijn vruchten afwerpt.”

Nederland innovatieland

Nederland loopt voorop bij deze digitale ontwikkelingen. Nederlandse dj’s domineren de toplijsten en over de hele wereld trekken zij miljoenen liefhebbers naar hun optredens. Denis Doeland: “Nederland is dan ook het land bij uitstek als het gaat om digitalisering en vooruitgang. Alles en iedereen is verbonden met elkaar. We hebben een overheid die innovatie actief steunt en startups krijgen hier alle ruimte om te groeien. Dat ideale innovatieklimaat zie ik als basis van de succesvolle digitalisering van de dance-industrie.”

Dance-industrie als voorloper

De dance-industrie loopt op digitaal gebied ver voor op andere sectoren, aldus Doeland. “Sport- en mediamerken zijn op de goede weg, maar in sectoren als de financiële wereld is er nog veel werk aan de winkel. Digitalisering is niet iets voor alleen de marketing- of salesafdeling, zoals je nu nog vaak ziet. Het hele businessmodel moet omgegooid worden en daarvoor zijn organisatiebrede veranderingen vereist. De dance-industrie laat zien hoe dat moet.”

Ruud Hendriks, medeoprichter van Startupbootcamp, beaamt dit: “De dance-industrie is wat mij betreft hét voorbeeld van een sector die de digitalisering succesvol heeft omarmd. Het is een branche met een echte digitale bedrijfsstrategie, met online netwerken van miljoenen fans die goud waard zijn. De omzetcijfers zeggen genoeg.”

* Bovenstaand bericht is vorige week in de media verschenen

Lees ook


(advertentie)

Download eBook

Achtergrond: Zonder context in data doe je maar wat

Achtergrond: Zonder context in data doe je maar wat

Steeds vaker hoor je dat organisaties zwaar hebben geïnvesteerd in software die interne gegevens oftewel gestructureerde data organiseren. In een steeds meer verbonden digitale wereld, worden deze gegevens nog steeds onvoldoende benut. Waarom? Omdat interne gegevens geïsoleerd zijn van de rest van de gegevens van het internet. Nieuws, sociale media, blogs en andere relevante bronnen worden niet meegenomen. Wat nu als je verbinding zou maken tussen al deze databronnen en op zoek gaat naar verbanden binnen de verborgen connecties?

Met behulp van een virtueel warehouse en virtuele datamining – dit in tegenstelling tot het gemiddelde analytics product dat menig organisatie gebruikt – kun je informatie uit de gehele data universum van het internet antwoorden vergaren op vragen als ‘waarom kelderde onze omzet vorige maand?’ In tegenstelling tot gewoon tot de vraag: wat is er gebeurd met onze verkoopcijfers vorige maand?

Je moet je als organisatie afvragen ‘heeft de daling in de verkoop iets te maken met de recente verkiezingen en de economische onzekerheid?’ En ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verkopen volgende keer op peil blijven als er een verschuiving in het politieke landschap plaatsvindt?’ Het identificeren van (potentiële) oorzakelijke verbanden is de sleutel in het spotten van patronen. Die maken voorspellingen mogelijk en zo kun je pro-actief maatregelen nemen.

Transformeren van gegevens

Willen organisaties vandaag de dag overleven, dan moeten ze hun gegevens contextualiseren. Zie het als een arts die weet dat een diagnose alleen op basis van de lichaamstemperatuur die hij stelt onjuist is. Het maken van beslissingen afgeleid uit een combinatie van gegevens en de daaruit voortvloeiende context is waar het om gaat. Een arts moet altijd iets weten over de leeftijd van de patiënt, de lifestyle, de voeding, het gewicht en de familiegeschiedenis om tot een betere diagnose en prognose te komen. Contextualisering is cruciaal in het transformeren van gegevens naar echte relevante informatie. Bruikbare inzichten die intelligente zakelijke besluitvorming mogelijk maken.

EDM en de Digitale Wereld

Dance-industrie

Wat betekent dit voor de dance-industrie? Social media management, pr, communicatie, marketing en verkoop wordt nu gedaan op basis van beperkte inzichten. Vaak ontbreekt de context in de communicatie tussen artiest en fan. Je ziet dan ook dat menig dienstverlener als pr-bureaus, social media management bureaus, sponsorwervers en story tellers vaak de plank mis slaan. Waarom? Omdat ze gewoonweg niet weten welke context binnen de relatie tussen artiest en fan bestaat. De context ontstaat pas wanneer informatie uit interne en externe kanalen aan elkaar gekoppeld worden. Een nieuwe uitdaging voor veel partijen.

Industrie breed kent men ook contextuele uitdagingen. Heden ten dage is een fragiele ontransparante lijst als de DJ Mag Top 100 de leidraad voor veel wereldwijde event promotors om te beslissen welke dj zij zullen programmeren op hun evenementen en festivals. Zonder dat zij enige context in deze lijst aanbrengen worden dergelijke beslissingen gemaakt. Een gevaarlijke ontwikkeling. Dit te meer omdat er andere data voor handen is die andere inzichten geeft. De dance-industrie staart zich blind op de verkeerde informatie zo lijkt het vooralsnog.

Tenslotte

Het gebruik van data met het oog op marketing-, communicatie- en/of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de dj of organisator van evenementen en festivals en daarbuiten. Bij gebruik van kenmerken van fans of klanten om aan te wenden voor marketing-, communicatie-, en/of verkoopactiviteiten dien je het volgende te doen met de data: valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen. Hierdoor ontstaat de juiste context en neemt de kans tot relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe.

Andere inzichten, dat is het waar het allemaal over gaat. De dance-industrie zou moeten willen dat de belangrijkste signalen die nu beschikbaar zijn, stevig worden verpakt in samenvattingen met nieuwe relevante, intrigerende informatie. Zo kan ze haar intelligentie vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen. Zonder context aan te brengen in de verschillende relaties die tussen artiesten, evenementen, festivals en fans bestaan doet ze voorlopig eigenlijk maar wat. Voorlopig werkt dat nog …

Wil je exact weten hoe je de juiste context aanbrengt in data? Lees dan: ‘Een fanbase met informatie is de sleutel’.

Lees ook


(advertentie)

boek download edm en de digitale wereld.001

Column: De uitslag van de DJ Mag Top 100 2015

Column: De uitslag van de DJ Mag Top 100 2015

Read-in-English

Dat Armin van Buuren de lijst met gevaarlijkste zoekopdrachten aanvoert staat sinds gisteren vast. Elk jaar wordt natuurlijk ook nog een andere lijst samengesteld. De DJ Mag Top 100, de lijst die elk jaar weer aan debat onderhevig is en door velen dubieus wordt genoemd door zijn ontransparante karakter. Wat wordt de uitslag van de DJ Mag Top 100 2015? Is deze uitslag nog representatief en relevant?

Campagne voeren

Om hoog in de lijst van de DJ Mag Top 100 te komen is het verkrijgen van stemmen het middel. Dj’s proberen massaal hun achterban via hun site of social media kanalen te bewegen om op hen te stemmen. Offline gaan hele teams van dj’s de straat op of naar evenementen om stemmen te werven met iPads. Het verkrijgen van stemmen voor de jaarlijkse lijst heeft iets weg van campagne voeren zoals dat wordt gedaan bij politieke verkiezingen.

Geholpen bekendheid

Het stemmen op een dj voor de DJ Mag Top 100 zou je kunnen beschouwen als een onderzoek op basis van geholpen bekendheid. Geholpen onderzoek is: de respondenten wordt een lijst met namen voorgelegd, met de vraag of zij deze kennen. Terwijl ook het spontane onderzoek bestaat. Spontaan is: de respondenten noemen uit zichzelf namen, waarbij het top-of-mind niveau van de bekendheid eveneens in kaart is te brengen. Spontaan onderzoek zou bijvoorbeeld via social media kunnen plaatsvinden.

DJ’s mentioned in relation to DJ Mag Top 100 2015

Andere kijk

Wanneer Twitter zou worden meegenomen in de parameters om de uitslag te bepalen dan ontstaat het volgende beeld. Kijkende naar het aantal keer dat een dj wordt genoemd in relatie tot de DJ Mag Top 100 zie je dat Hardwell het hoogst scoort. Hiervoor zijn 18.099 tweets gemeten in de periode dat kon worden gestemd. 10.882 mensen hebben bijgedragen aan de conversatie. In hun berichten hebben zij ‘DJMagTop100’, ‘Top100DJs’ en/of ‘DJMagTop100vote’ genoemd in relatie tot een specifieke dj. Op basis van enkel en alleen Twitter zou de uitslag van de DJ Mag Top 2015 als volgt zijn:

  1. Hardwell
  2. Dimitri Vegas & Like Mike
  3. Nicky Romero

DJ’s mentioned in relation to DJ Mag Top 100 2015.002

Aanvullende parameters

Kijkende naar andere sociale kanalen gooit een dj als Martin Garrix hoge ogen. Hij is immers de Instagram-koning, zo blijkt uit alle cijfers. Hij zou in staat moeten zijn om stemmen te werven, maar via dit kanaal kun je ook de relatie met de DJ Mag Top 100 onderzoeken. Wanneer andere parameters van andere sociale kanalen worden bekeken zie je weer dat andere dj’s goed scoren.

Ook de prestaties van dj’s in de zoekmachines zouden kunnen worden meegenomen. Een mix van al deze parameters die ten opzichte van elkaar gewogen moeten worden zou eigenlijk moeten worden toegevoegd aan de verkregen of vergaarde stemmen. Dit geeft een beter beeld welke dj het meest relevant is. Als je een dergelijke methode loslaat op de uitslag van de DJ Mag Top 100 voor 2015, dan zou deze kunnen zijn:

  1. Hardwell
  2. Martin Garrix
  3. Dimitri Vegas & Like Mike

Tot slot

Jouw reputatie als dj verdien je door het leveren van betekenisvolle inhoud een bijdrage aan de beleving van de fans. Daardoor verdien je bekendheid en hopelijk heb je invloed. Op Twitter ontstaan legioenen van trouwe en responsieve volgers die als brand advocates en ambassadeurs fungeren. Zij dragen jouw missie en doel uit naar hun volgers. Op Facebook kan een dj levendige en toegewijde gemeenschappen creëren waar interactie inspireert en leidt tot verhoogde reacties.

Als dj zijnde ontleen je zo langzamerhand jouw bestaansrecht aan het netwerk dat je hebt opgebouwd. Dj’s bouwen heden ten dage een enorme achterban op via sociale platforms. Ze hebben door de opkomst van geavanceerde tools voor het beheer van hun achterban, de kans om relaties op te bouwen die leiden tot interacties en transacties. Dit zijn parameters die in real life laten zien dat je relevant als dj bent.

De DJ Mag-lijst heeft na dit jaar in deze vorm – gezien het ontransparante karakter – waarschijnlijk wel zijn beste tijd gehad. Als dj zou je je eerder druk moeten maken over jouw digitale netwerk en digitale levenscyclus. Zijn die in orde? Dan ben je relevant voor fans en heb je bestaansrecht. De positie in de DJ Mag Top 100 – met de meetmethode zoals hij nu wordt gehanteerd – maakt dan niets meer uit.

Meer

* Foto door http://www.Xolali.com


(advertentie)

Download eBook

Lijstje: Top 10 best presterende dance festivals op Facebook

Lijstje: Top 10 best presterende dance festivals op Facebook

Dit festivalseizoen hebben DDMCA en Jibe Company in samenwerking met Rankingz voor DJ Mag Nederland 40 dance festivals gemonitored. De verschillende social media kanalen zijn bekeken. Het volledige rapport volgt, hierbij de Top 10 op Facebook tot en met 27 september.

Top 10 Dutch Dance Festivals - Facebook Performance by DJ Mag NL.001

(klik op de lijst om alle dance festivals te zien)

Opvallend om te melden naar mate het seizoen zijn einde nadert nemen de prestaties van de meeste festivals af. Zo neemt de algehele Page Performance af, maar ook het aantal posts per dag en het Service Level gaat omlaag.

Later deze week volgen de Twitter-, Instagram- en YouTube-cijfers. Het volledige rapport wordt verwacht rond Amsterdam Dance Event.

Bekijk


(advertentie)

Download eBook

Lijstje: Top 100 DJ’s op social media

Lijstje: Top 100 DJ’s op social media

Al geruime tijd houden DDMCA en Jibe Company samen met Rankingz de social media kanalen van de dj’s, die de afgelopen jaren in de DJ Mag Top 100 staan, in de gaten. Onderstaand de Top 10 best presterende dj’s op Facebook, Twitter en Instagram gemeten over de afgelopen 28 dagen.

Social Media Top 10 DJs
Klik op afbeelding voor alle djs
Social Media Top 10 DJs
Klik op afbeelding voor alle dj’s
Social Media Top 10 DJs
Klik op afbeelding voor alle dj’s

Wil je weten wat alle cijfers betekenen? Kijk dan bij de uitleg bij onderstaande lijsten.

Bekijk hier

* Foto met dank aan Xolali.com


(advertentie)

Download eBook

Data: Zoekvolumes Top 20 DJ’s

Data: Zoekvolumes Top 20 DJ’s

De afgelopen tijd keken DDMCA en T for the Job samen naar de zoekvolumes van de Top 20 dj’s uit de DJ Mag Top 100. Onderstaand de grafieken met het gemiddelde volume per maand over de afgelopen 12 maanden.

Search volumes DJ Mag Top 20.001 Search volumes DJ Mag Top 20.002

Als je kijkt naar het overall volume inclusief aanvullende keywords als album, agenda, booking, music, songs en tickets wordt de lijst aangevoerd door David Guetta, gevolgd door Skrillex en Calvin Harris. Wanneer je kijkt naar de muziek gerelateerde zoekopdrachten zie je dat vooral dat Deadmau5 het erg goed doet. Daarentegen wordt naar de agenda van Skrillex het meest gezocht. In combinatie met tickets scoort Calvin Harris het beste.

Zoekvolumes zeggen iets oever de digitale reputatie van dj’s. Immers wanneer er naar een specifieke dj gezocht wordt kan het impliceren dat hij interessant en relevant is op het moment dat naar hem gezocht wordt. Wanneer je kijkt naar de volumes ten opzichte van het aantal social media connecties, interacties en de mate van engagement dan zie je dat deze in de buurt van elkaar komen.

Bekijk meer


(advertentie)

Download eBook