Mp3 en mpeg ingezet voor grootscheepse malware-aanval

McAfee Avert Labs heeft deze week de grootste malware-aanval in drie jaar ontdekt. Meer dan 500.000 bestanden die mediafiles leken, bleken in werkelijkheid trojans te zijn.

View Original Article

Blogged with the Flock Browser
Geplaatst in: Niet gecategoriseerdTags:

Plaats jouw reactie