Facebook eist Facebook.nl op

FacebookFacebook probeert de domeinnaam Facebook.nl af te nemen van de Nederlandse eigenaar. “Maar ik had Facebook al eerder geregistreerd dan zij”.

View Original Article

Reblog this post [with Zemanta]

Plaats jouw reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.