Downloads schaden productie films en muziek niet

DownloadsEen studie, uitgevoerd door twee vooraanstaande economen, wijst uit dat het downloaden van muziek en films de industrie eerder goed doet dan dat zij daar nadelen van ondervindt. Zij pleiten verder voor een verminderd copyright, zo lang dit geen financiële schade oplevert voor artiesten en filmmakers.

View Original Article

Reblog this post [with Zemanta]

Plaats jouw reactie