Column: De dance-industrie van 2018 tot 2020

Hoe zien de drie horizonnen voor de dance-industrie er uit? Wat is de BHAG die de dance-industrie verder helpt? Lees hier meer …