Achtergrond: Virus van invloed op keuze festival

Geschatte leestijd - 7 minuten

Het is een roerige tijd. De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Toch zul je al weer voorzichtig vooruit moeten kijken als festivalorganisator en evenementenbranche. Daarvoor is inzicht nodig. Samen met Marcel Pantera van Treat ben ik naar aanleiding van de column “Evenementen in het post-corona tijdperk” een onderzoek gestart. Na twee weken komen de eerste voorzichtige inzichten aan de oppervlakte. Ongeveer een op de drie festivalbezoekers geeft aan dat het virus invloed heeft op de keuze voor een festival.

De eerste inzichten uit het onderzoek door Marcel Pantera en Denis Doeland.
Gepresenteerd door WE OWN THE NIGHT TV. Met dan aan de A’DAM Toren.

>> Luister hier naar de podcast Digitaal Vermogen

Verschillende types

De inzichten komen tot stand door de antwoorden van 1.680 deelnemers. Verschillende respondenten gaven aan dat ze verwachtten dat we wat dieper op de vragen zouden ingaan en dat er andere vragen nodig zijn om tot complete inzichten te komen. We beseffen dat de inzichten nog lang niet voldoende zijn, daarom volgt er een vervolgonderzoek op korte termijn. Toch delen we nu alvast de eerste, voorzichtige, inzichten. Voor we dat doen, nog even een korte recap. Dit zijn de vijf types uit een eerder interview dat ik had met Pantera:

  1. De Angstige: ik blijf voorlopig thuis. 
  2. De Behoedzame: ik wil wel maar doe gedegen onderzoek voordat ik ga en ik wil precies weten wie er zijn en wat er gebeurt.  
  3. De Relevante: ik ga wel, maar ik wil weten hoe dit event zich verhoudt tot mijn omgeving en mijn naasten.  
  4. De Deelnemer: ik ga alleen als ik onderdeel van de ervaring kan/mag zijn.  
  5. De Fomo-fuiver: ik vier het leven, lekker lol trappen.

Eerste inzichten generatie-breed 

Over alle generaties heen is het beeld dat een derde van de respondenten tot de Angstige en Behoedzame groep behoren. Bij 1 op de 3 respondenten zal het coronavirus van invloed zijn op de keuze voor het festival waar ze heen gaan. Toch geeft 81 procent aan meteen weer naar een festival te gaan wanneer het kan.

Ongeveer de helft (46 procent) denkt dat alles niet meer wordt zoals het was. Voor 44 procent van de respondenten is de beleving van uitgaan veranderd. 49 procent van de respondenten is van mening dat het uitgaan voor hun omgeving en bij hun vrienden is veranderd. Significant verschil tussen de verschillende generaties is zichtbaar. Merk op: 88 procent van de respondenten komen uit de generatie X en Y. Generatie Z is op dit moment met 2 procent nog ondervertegenwoordigd in het onderzoek. We zetten de verschillende inzichten uit de verschillende generaties uiteen.

Boomers en Verloren-generatie behoudend

Na de oorlog werden er veel kinderen geboren, dus deze generatie vormt in aantal een heel grote groep. Doordat de babyboomers alleen maar welvaartsstijging hebben meegemaakt, konden zij zich richten op zelfontplooiing en een vrije moraal. Hun kinderen zijn de Generatie X of Generatie Y. Generatie Y verzon de term Boomer. 

De Verloren-generatie kwam de arbeidsmarkt op tijdens de Oliecrisis tot het begin van de jaren ‘80. Dat betekende voor velen van dat het lastig was om werk te vinden en ze startten met een uitkering. Deze generatie moest op de arbeidsmarkt opboksen tegen de Boomers boven zich. We hebben de uitkomsten van deze twee generaties (de Babyboomers en de Verloren generatie geboren in de periode 1945-1970) samengevoegd.

De Boomers/Verloren-generatie is niet helemaal overtuigd dat alles wordt zoals het was. Slechts een derde denkt dit. 1 op de 3 kijkt het eerst 6 tot 12 maanden aan voordat besloten wordt om naar een festival of evenement te gaan.

“In het coronatijdperk zullen veel mensen meer bewuste keuzes maken als het aankomt op uitgaan en festivals. Is het straks wel veilig om naar dit event of deze locatie te gaan? Kan ik thuis wel uitleggen dat ik hierheen ga? Uit mijn doelgroep analyse blijkt dat bezoekers kritischer worden. Organisaties moeten zich daarom beter onderscheiden en op meer manieren relevant worden voor bezoekers. Mijn tips: zorg voor zekerheid, echte verbindingen, participatie mogelijkheden, en biedt meer dan alleen entertainment.”

Marcel Pantera

Generatie X iets positiever

Door de pil werden er minder kinderen geboren, daardoor kregen de Generatie X-ers (geboren in de periode 1971-1985) meer aandacht van hun ouders. Hun leven stond in het teken van de zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Generatie X is de eerste generatie die volop ging studeren. Het internet vond zijn weg naar het grote publiek toen deze generatie ouder werd.

Generatie X is iets meer overtuigd dan de Boomers/Verloren-generatie dat alles weer wordt zoals het was. Bijna 40 procent denkt dit. Voor meer dan 70 procent heeft de grootte van het festival of evenement geen invloed op hun keuze.

Generatie Y mist de festivals het meest

Deze generatie (1986-2000) is geboren vóór de opkomst van het internet en groeide er, sinds midden jaren ’90, mee op. Daardoor zijn ze al erg vertrouwd met het internet. Deze Millennials voelen zich bijzonder, zelfverzekerd en als je het negatief beschouwt zijn ze ook behoorlijk verwend. Millennials willen graag authentiek, speciaal en creatief zijn. Ze hebben geleerd dat alles mogelijk is. Dat schept verwachtingen, waardoor ze bovenmatig last hebben van mentale problemen als burn-out en angststoornissen.

1 op de 4 Millennials is een FOMO-fuiver. Millennials missen de festivals en evenementen het meeste. Voor zichzelf, maar vooral ook bij hun omgeving en hun vrienden zien ze dat de beleving van uitgaan is veranderd. Bijna 90 procent gaat meteen weer naar festivals en evenementen wanneer dat kan.

Generatie Z verdeeld over invloed van virus

Generatie Z (2001-2015) kent geen wereld zonder internet en ziet internet dus als een vanzelfsprekendheid. Deze generatie wordt ook wel de Digital Natives genoemd. Deze generatie kenmerkt zich door alles tegelijk te doen: Netflixen en muziek luisteren tegelijk, of WhatsAppen en YouTube filmpjes kijken. Hierdoor spreken ze uitstekend Engels en zijn ze communicatief heel vaardig.

Generatie Z denkt over het algemeen niet dat het meer wordt zoals het was. De generatie lijkt te bestaan uit vooral Relevante bezoekers. Hierdoor rijst de vraag of zij beïnvloed worden door Boomers/Verloren-generatie, en X en Y, waar ze uit voortkomen.

Voor het meeste van alle generaties staat voor zichzelf, hun omgevingen en vrienden vast dat de beleving van uitgaan is veranderd. Ze zijn verdeeld als het gaat over de invloed van het virus op de keuze voor het festival waar ze heen gaan. Datzelfde lijkt het geval voor het moment dat ze weer naar festivals en evenementen kunnen gaan. De helft gaat direct, terwijl 47 procent het eerst 6 tot 12 maanden aankijkt.

“Het is heel erg zuur dat er een streep is gezet door het festivalseizoen. Festivalorganisaties raad ik in deze tijd aan om hun fans nog beter te leren kennen. Gebruik data om inzicht te krijgen in hun wensen en angsten. Blijf juist nu met fans en bezoekers communiceren, door bijvoorbeeld digitale festivals te organiseren en muziek te delen. Juist tijdens de coronacrisis moeten organisaties relevant zijn en blijven in het leven van hun fans.”

denis doeland
het grote corona-onderzoek
Het grote corona-onderzoek is een doorlopend onderzoek in 2020. Steeds worden vragen toegevoegd om zo antwoord te krijgen op de vraag wat betekent het coronavirus voor evenementen en festivals? Wat is de impact op festivals en evenementen?

Samenvattend

Een ding is echt duidelijk. Bijna 95 procent van alle deelnemers aan het onderzoek missen de festivals en evenementen. Toch zouden organisaties waar vooral de oudere generaties naar toe gaan voorzichtig rekening moeten gaan houden dat mogelijk 1 op de 3 in Boomers/Verloren-generatie en 1 op de 5 in de Generatie X niet direct terugkeren naar hun festivals en evenementen. 

De Millennials lijken er luchtiger naar te kijken. Slechts 13 procent geeft aan het 6 tot 12 maanden aan te kijken voordat ze weer naar festivals en evenementen gaan. 86 procent gaat meteen weer wanneer het kan. Organisatoren van festivals en evenementen waar de generaties X en Y vooral naar toegaan voorzichtig rekening moeten gaan houden dat op 1 op de 6 mogelijk niet direct gaan. De uitkomst wat betreft het gemis van festivals en evenementen is niet echt schokkend natuurlijk en een goed teken voor de branche. De behoefte is overduidelijk! Het is hoog voor festivals en evenementen om nu digitale aandacht aan hun bezoekers en fans te geven die ze verdienen zodat ze hun favoriete festival of evenement niet vergeten wanneer het weer mogelijk wordt om te gaan.

Noot: We beseffen dat het opzetten van een onderzoek normaliter langer duurt dan de periode die wij voor dit eerste onderzoek hebben uitgetrokken. Het onderzoek dat hierboven wordt besproken, is bedoeld om een eerste voorzichtige beeld te schetsen van de mogelijke impact van het coronavirus op de festival industrie.Tijdens het onderzoek gaven respondenten aan dat deze behoefte hebben aan verdieping van de vragen en graag antwoord zien op andere vragen dan die in het onderzoek zijn gesteld. We verwachten dat de coronacrisis voorlopig impact zal blijven hebben op festivals en evenementen. Daarom blijven we continu onderzoek doen en zullen we het onderzoek blijven voorzien van nieuwe of aanvullende vragen. Ook zullen we periodiek nieuwe inzichten delen en die relateren aan eerdere onderzoeksresultaten.

Op zoek naar meer informatie? Het complete onderzoek, inclusief rechten-vrij beeldmateriaal, vind je hier ‘Data: Inzichten uit het post-corona onderzoek’. In andere artikelen deelt Pantera tips over het post-coronatijdperk en in dit artikel deelt Doeland zijn inzichten.

Luister ook

Bekijk ook

Verbinding hebben met fans en bezoekers is essentieel voor het businessmodel van festivals en evenementen. Hoe je moet veranderen? Aan de hand van 5 doelen, 9 stappen en 12 analyses is het mogelijk duurzame relaties aan te leggen en het businessmodel veilig te stellen.
Op 16 april 2020 sprak ik tijdens Connecting The Dots. Het online event van Momice. Samen met Rutger Bremer en Robert Daverschot keek ik naar het Digitaal Vermogen en het groeien buiten je netwerk (Grow beyond your network) voor (B2B-)evenementen-organisatoren. In de keynote-sessie kwamen de volgende punten kwamen aan bod. Hier een samenvatting en transcript van de sessie in zes onderdelen.

Check ook

Boeken van Denis Doeland
De boeken van Denis Doeland zijn ook digitaal als bundel te downloaden
verkrijgbaar via scribd en issuu
De boeken van Denis Doeland zijn digitaal te lezen bij Scribd en Issuu
bestel de boeken van Denis Doeland bij Bol.com
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via bol.com
de boeken van Denis Doeland verkrijgbaar bij managementboek.nl
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via Managementboek
Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie