Intellectueel Eigendom

Cogwheel

DDMCA bezit een rijkelijke ervaring en know-how aangaande content-exploitatie (intellectueel eigendom oftewel IP). Op diverse vlakken, binnen het auteursrecht en naburig recht in de entertainment industrie,  met name op het gebied van openbaarmaking via Radio, TV en Online Media en/of verspreiding via Fysieke Media is veel kennis aanwezig. De diensten, die DDMCA voor een organisatie en/of onderneming kan leveren, zijn;

  • Overleggen en klankborden met management aangaande IP-exploitatie en/of kwesties.
  • Overleggen en klankborden met interne en externe juristen aangaande IP-exloitatie en/of kwesties.
  • Strategieën, beleid en/of plannen formuleren met betrekking tot IP-exploitatie en/of kwesties.
  • Budgetten vaststellen en beheren, controleren van de uitgaven daar toe en toezien op efficient gebruik van de middelen.
  • Toedelen en evalueren van werk, ondersteuning verzorgen aan IP-managers binnen een organisatie/onderneming.
  • Vertegenwoordigen van de onderneming en/of organisatie op evenementen, seminars en conferenties, die betrekking hebben op IP-exploitatie en/of kwesties.
  • Support bieden bij operationele en administratieve procedures, die betrekking hebben op IP-exploitatie binnen de onderneming/organisatie.
  • Support bieden bij onderhandelingen aangaande IP-exploitatie in partnerdeals of andere externe partijen zoals artiesten, fotografen en/of productiemaatschappijen.
  • Zitting in werkgroep(en) binnen de organisatie en/of onderneming en/of extern namens de organisatie en/of onderneming aangaande auteursrechts/naburig recht gebruik.
  • Toezien op de selectie, training en prestaties van personeel dat betrokken is bij IP-exploitatie en/of kwesties.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen ? Neem gerust contact op. Klik hier.

Contact

DDMCA
Keizersgracht 330
1016EZ Amsterdam

Telefoon: +31 20 4272880
Mobiel: +31 6 13520250
E-mail: denis.doeland@ddmca.com
Web: http://www.ddmca.com

Bekijk ook:
http://www.linkedin.com/in/denisdoeland

Plaats jouw reactie