Disclaimer

Update huidige versie: 1 December 2023

Deze disclaimer is van toepassing op al jouw interacties met de digitale eigendommen van DDMCA, waaronder, maar niet beperkt tot, de websites en apps onder de domeinen denisdoeland.com en andere gerelateerde platforms. Door toegang te verkrijgen tot deze digitale middelen, bevestig je jouw akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Inhoud en aansprakelijkheid: DDMCA streeft ernaar om de inhoud van haar digitale middelen accuraat en actueel te houden. Ondanks deze inspanningen kan DDMCA niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
  • Geschiktheid van informatie: De informatie en diensten op onze digitale platforms zijn bedoeld als algemene informatie en moeten niet worden opgevat als specifiek advies. DDMCA geeft geen garantie of waarborg met betrekking tot de geschiktheid van de inhoud voor bepaalde doeleinden.
  • Beperking van aansprakelijkheid: DDMCA is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, haar digitale middelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de websites of apps of enige vorm van interactie met deze digitale middelen.
  • Wijzigingsrecht: DDMCA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van haar digitale platforms.
  • Externe links en bronnen: DDMCA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of functionaliteit van externe websites en bronnen die via links bereikbaar zijn.
  • Gebruik van diensten: Het gebruik van de digitale middelen van DDMCA kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden beperkt of beëindigd. DDMCA is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke beperkingen of beëindigingen.
  • Gegevensverwerking: Bij het gebruik van DDMCA’s digitale middelen worden jouw persoonlijke en algemene gegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid.
  • Vrijwaring: Jij als gebruiker van DDMCA’s digitale middelen vrijwaart DDMCA en haar medewerkers, auteurs, vertegenwoordigers en licentiehouders van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en schade die voortkomen uit jouw gebruik van deze middelen of inbreuk op wettelijke regelgeving.

Door het gebruik van onze digitale middelen erken je deze voorwaarden en stem je ermee in. Als je de voorwaarden hebt geaccepteerd op een website of app van DDMCA (ondernummer 56974566 kamer van koophandel), dan geldt deze toestemming ook voor meerdere DDMCA domeinen. De websites en de apps waarvoor een toestemming geldt zijn:

Bekijk ook