Informatiebijeenkomst Music Xport 2011

MCN MusicXport.nl (MXP) is een programma van Muziek Centrum Nederland om de positie van Nederlandse artiesten in het buitenland te verbeteren en de exportmogelijkheden te vergroten. MCN MusicXport.nl werkt op basis van door de artiest c.q. zijn/haar manager ingediende jaarplan.

Dit jaarplan betreft zowel de geplande activiteiten in het komende jaar van de artiest, als ook van zijn/haar manager. Beiden kunnen namelijk ondersteund worden. De regeling is bedoeld voor daadwerkelijk kansrijke bands voor de export. Dit wordt afgemeten aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Ingediende plannen worden aan de hand van deze criteria en de kwaliteit van het plan beoordeeld door een externe selectiecommissie.

Tijdens de beoordeling blijkt dat een aantal criteria niet voldaan te worden. In de onderstaande presentatie, die is gegeven tijdens de informatiebijeenkomst van 13 april jl., worden een aantal handvaten besproken. Deze handvaten kunnen de haalbaarheid van de jaarplannen op weg helpen.

Mochten er vragen zijn aan de hand van deze slides, stel ze gerust hieronder. We zullen deze dan zo veel mogelijk proberen te beantwoorden.

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie