Presentatie: Emerce Digital Marketing Live 2017

Het eindspel van de muziekindustrie

Hardwell: blockchain, bots en context als drie-eenheid voor een optimale fan-relatie

Blockchain, bots en content slaan directe brug met de fan. 2017 wordt het jaar dat het businessmodel van de dance-industrie definitief verandert en de muziekindustrie transformeert in een relatie-economie. Een nieuwe generatie technologieën zorgt ervoor dat dj’s en hun organisaties nog beter contact kunnen maken met hun fans.

De fanrelatie is het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van bedrijven in de entertainment-industrie. Blockchain, bots en context is daarbij de onlosmakelijke drie-eenheid. Denis Doeland ging afgelopen donderdag 1 juni tijdens een workshop op Emerce Digital Marketing Live 2017 in op de inzet van deze drie-eenheid bij een dj als Hardwell. Het eindspel van de muziekindustrie is ingezet.

Over de workshop

Deze slideshow vereist JavaScript.

Download hier het deck → Het eindspel van de muziekindustrie

Business ecosysteem

In de meest brede zin wordt een internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie. Het omvat alle belanghebbenden: partners, leveranciers, concurrenten, klanten, analisten, commentatoren, journalisten, bloggers, prospects en individuele fans of klanten. De technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult maken deel uit van het internetecosysteem. Door het als een business ecosysteem te zien, zijn feitelijk nieuwe waardemodellen in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem ontstaan.

Dj’s en hun organisaties moeten zichzelf steeds aanpassen aan de apparaten die worden geproduceerd, de netwerken die daarin ontstaan en de wijze waarop zij werken. De andere aanpassingen aan het landschap, het voorzien van de juiste inhoud, het maken van connectie en het uitlezen van data horen bij de transitie die je gaat door maken. Wanneer je inziet dat de digitale keten een enorme invloed heeft op de processen en de cultuur, dien je de stap te maken dat je je aanpast aan de spelregels en wetten van het internetecosysteem.

Andere houding

Wanneer je een grote schare fans rond je eigen gemeenschap wil vestigen, is een fundamenteel andere houding in relatie tot de diverse partijen in het ecosysteem vereist. Niet alleen tot het eigen domein en de sociale netwerken, maar vooral ten opzichte van alle deelnemende individuen en organisaties. Waar voorheen de nadruk binnen samenwerkingsverbanden heeft gelegen op concurreren en beschermen, ligt de nadruk nu sterk op transparantie, samenwerken en snelheid. Dit geldt vooral voor de organisatie rondom een dj. Want digitale verandering is mensenwerk.

Realiseer verder dat mensen zelf online hun zaken kunnen en willen regelen. Op het moment dat het hen uitkomt, snel en zonder al teveel moeite. Luisteren, participeren en anticiperen op data die ontstaan zijn belangrijk om conversaties en interacties aan te gaan. De data die hierbij ontstaan, worden opgeslagen, geanalyseerd en gerelateerd aan de informatie, die je zelf (wellicht al) bezit. Wanneer je een grote schare fans moet je dit proces automatiseren en sturen.

Creativiteit om content te genereren en distribueren en directe betrokkenheid bij de fan zijn topprioriteiten voor elke dj. Dj’s moeten hun strategie afstemmen op de relatie met de fan. Deze is gebaseerd op persoonlijkheid, imago en de mate waarin hij of zij het privéleven met fans wil delen. Het personaliseren van de relatie met de fan is de heilige graal. Fans eisen immers directe relaties met hun favoriete dj’s en het is aan de dj (en het management) om die relatie te realiseren in elke denkbare vorm, zoals door de inzet van bots. Het niet omarmen van fans leidt in de toekomst tot in omzetverlies en gemiste kansen.

Directe relatie

Informatierijke goederen en diensten worden geproduceerd door en voor deelnemers van het ecosysteem. Je moet als organisatie zo dicht mogelijk bij het centrum van het web of ecosysteem te plaatsen is de meest effectieve strategie. Op deze manier kan geen enkele belangrijke interactie en transactie om je heen.

De workshop geeft als voorbeeld een strategie die is gebaseerd op de juiste gebruikerservaring op het juiste moment, op het verkrijgen van een significante plek binnen het ecosysteem, op processen die naadloos op elkaar aansluiten en data onttrekken uit verschillende bronnen. Alleen partijen die zorgen voor een optimale beleving die bij elk afzonderlijk apparaat of kanaal hoort en gegevens op een relevante manier weten te analyseren en correleren, zullen daar uiteindelijk optimaal van profiteren. Met deze strategie ben je een speler in het eindspel van de muziekindustrie.

Wat bezoekers zeiden over de workshop

Lees ook

Bekijk ook