Lijst: Effect Eurovisie Songfestival zichtbaar bij Ilse de Lange en Waylon

Het Eurovisie Songfestival heeft op effect op de online reputatie van Ilse de Lange en Waylon dat blijkt uit de cijfers van Rankingz. Zo stijgt het gelegenheidsduo The Common Linnets Ilse de Lange naar plek 9 en Waylon naar plek 16 in de lijst van Nederlandse artiesten op Rankingz.

Nederlandse artiesten online en social media

Rankingz berekent haar online reputatie score op basis van de onderstaande 3 pijlers.

1. Aanwezigheid
De mate waarin een artiest in staat is volgers aan zich te binden en voldoende interessant wordt bevonden door de doelgroep. Dit meet Rankingz door de ontwikkelingen van het aantal fans/volgers te meten.

2. Activiteit
De mate waarin een bedrijf of merk in staat is de doelgroep te activeren en online buzz te genereren. Ofwel: voldoende interessant en actueel wordt bevonden. Dit meet Rankingz ten eerste door het aantal “brand mentions” in kaart te brengen op basis van keywords. Ten tweede kijkt Rankingz naar de “share of voice”. Dit is het percentage van de buzz over een artiest ten opzichte van de buzz over alle artiesten in een lijst. Een artiest moet dus actueel blijven.

3. Prestaties
De mate waarin een artiest de doelgroep weet te beïnvloeden. Ofwel: voldoende geaccepteerd en omarmd wordt en wiens mening wordt overgenomen door anderen. Dit meet Rankingz via de dienst van Klout.com. Klout meet de invloed door in kaart te brengen of er gereageerd wordt op berichten die een artiest zelf plaatst, wie daarop reageert en of dat weer vervolgreacties tot gevolg heeft. Dat samengenomen bepaalt het bereik en de viraliteit. Anders gezegd: de mate waarin de communicatie/content van een artiest wordt overgenomen en viraal kan gaan.

Bekijk hier

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie