Internet en Technologie

Internet

De afgelopen jaren heeft DDMCA zich ontwikkeld tot een multi-disciplinaire dienstverlener op het gebied van internet en technologie. Een rijke kennis op het gebied van inzet van online en social media door of in een organisatie en/of onderneming is aanwezig. Hieronder een aantal diensten die DDMCA kan verlenen;

  • Overleggen en klankborden met gebruikers, management, verkopers en technici om de behoefte aan externe systemen vast te stellen en de technologie te specificeren die aan de vraag voldoet.
  • Overleggen en klankborden met management binnen een onderneming/organisatie aangaande het gebruik van internet en technologie.
  • Strategieen, beleid en plannen formuleren voor internet, social media en technologie.
  • De selectie en implementatie van technische en/of online hulpmiddelen en zo mogelijk verzorgen van een gebruikerstraining.
  • Werkprocessen analyseren, standaarden ontwikkelen, prioriteiten en oplevermomenten/deadlines vaststellen.
  • Toedelen en evalueren van werk aan interne of externe systeemanalisten, programmeurs en andere computerspecialisten.
  • Het technologiegebruik en de technologiebehoefte van de organisatie evalueren en zonodig verbeteringen aanbevelen, zoals het opwaarderen van hardware en software of het aanpassen van de strategie daartoe.
  • Budgetten vaststellen en beheren, controleren van de uitgaven daar toe en toezien op efficient gebruik van de middelen.
  • Vaststellen van operationele en administratieve procedures.
  • Vertegenwoordigen van de onderneming/organisatie op evenementen, seminars en conferenties die betrekking hebben op internet, social media en technologie.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen ? Neem gerust contact op. Klik hier.

Contact

DDMCA
Keizersgracht 330
1016EZ Amsterdam

Telefoon: +31 20 4272880
Mobiel: +31 6 13520250
E-mail: denis.doeland@ddmca.com
Web: http://www.ddmca.com

Bekijk ook:
http://www.linkedin.com/in/denisdoeland

Plaats jouw reactie