Feiten over YouTube

YouTubeAfgelopen dinsdag was ik bij 212Amsterdam in het Felix Meritis te Amsterdam. De spreker van de avond was Mark Berendsen van Google die een presentatie hield over YouTube. Ten tijde van de presentatie heb ik wat cijfers genoteerd die voorbij kwamen.

  • 58% van de videos worden doorgestuurd
  • Meer dan de helft van de gebruikers is ouder dan 30 jaar
  • Meer dan de helft van de gebruikers is vrouw
  • 6,7 miljoen mensen gebruiken YouTube in Nederland
  • Meer dan 300 miljoen gebruikers wereldwijd
  • Gebruikers zijn afspiegeling van de online populatie
  • Als YouTube een land was dan is het het 3e grootste land in de wereld
Reblog this post [with Zemanta]
Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie