Wikileaks in de Sociale Analyse | #wikileaks #socialanalytics

Wikileaks onder de sociale loep

Het is over het algemeen even rustig rondom Wikileaks op de sociale kanalen. Vooruitlopend op de post met de titel ‘Social Analytics een must voor iedere online manager’ hierbij alvast een voorproefje van een weekje Wikileaks gemeten via UberVu een social media analytics tool, die ik gebruik. De meting gaat over de periode 3 februari tot en met 9 februari. Het aantal mentions behelste iets meer dan 156.000 en en het aantal retweets behelste iets meer dan 81.000.

Belangrijk om te zien is hoe het sentiment rondom Wikileaks is geweest in de vorige week. Het sentiment in deze periode is neutraal. Bijna evenveel negatieve als positieve mentions en/of tweets. Het geschatte aantal potentiele views is iets meer dan 274.000.000.

Geografisch gezien komen de meeste conversaties uit de Verenigde Staten en een goede tweede plek is weggelegd voor Engeland. Twitter is veruit het belangrijkste kanaal geweest, gevolgd door Facebook waar over Wikileaks is gecommuniceerd in de bovenstaande periode.

→ Download hier het volledige report.

Enhanced by Zemanta

Plaats jouw reactie