Aantal Tweets per Seconde in de nacht van 2 mei | #analytics

Op Flickr kun je deze graph, die door Twitter is uitgegeven, vinden. Vind hieronder de tijdslijn met het aantal Tweets per Seconde van de nacht dat bekend is geworden dat Osame bin Laden is geliquideerd.

Tweets per Seconde - Osama bin LadenAlle rechten voorbehouden aan Twitter – bron: Twitteroffice op Flickr

Enhanced by Zemanta

Plaats jouw reactie