Bezit maakt plaats voor toegang

Cloud Computing

Platenmaatschappijen en Muziekuitgeverijen, alsmede Artiesten bevinden zich middenin een grote verandering, waarin nieuwe businessmodellen en digitale mediaproducten een belangrijke rol spelen. Digitalisering, internet en nieuwe consumentenvoorkeuren bedreigen de traditionele Platenmaatschappijen en Muziekuitgeverijen. Zij hebben hedentendage te maken met meer concurrentie en verlies van de grip op doelgroepen en content.

De prijs van muziek verschuift op termijn naar bijna nul. Via Social Media ontstaan er directe relaties tussen artiesten en luisteraars. De meeste inkomsten genereren Artiesten of Bands al een tijd niet meer met hun CD‘s of downloads. Die verdienen zij met het geven van de bijbehorende optredens. Muziek wordt daarmee meer een beleving of vehikel dan een fysiek product. Distributie tussen luisteraars onderling is gemeengoed en de schaarste verplaatst zich van aanbod naar aandacht.

Gelukkig biedt digitalisering ook nieuwe kansen. Productie en vooral distributie van digitale content is goedkoop. Distributie via internet levert bovendien het voordeel op dat geprofiteerd wordt van het Long tail-effect: veel nicheproducten blijven beschikbaar en kunnen gedurende lange tijd omzet genereren. Prijzen van digitale mediaproducten zijn aan fluctuatie onderhevig, vaak dalen ze op termijn wat de aantrekkingskracht voor de consument vergroot. Eindgebruikers kunnen gebruik maken van nieuwe diensten, zoals abonnementen op muziek in plaats van downloaden.

Platenmaatschappijen en Muziekuitgeverijen, alsmede Artiesten zijn en blijven afhankelijk van levensvatbare doelgroepen. In de digitale wereld zijn deze doelgroepen kleiner en specifieker. Versnippering van het aanbod en convergentie zijn enerzijds een bedreiging, maar leveren anderzijds nieuwe mogelijkheden om de eigen doelgroep te versterken en te binden. Contenteigenaren bieden hun content aan over alle beschikbare platforms: print, radio, televisie, internet en mobiele netwerken. Het verdienmodel dat hierbij hoort laat ook een versnippering zien naar meerdere inkomstenbronnen.

Het staat al geruime tijd vast dat toegang tot content een sleutelrol speelt voor eindgebruikers. Kijkende naar Napster, Kazaa, LimeWire, Soulseek, Usenet groepen, Rapidshare, Megaupload en vele anderen dan kun je niet anders dan concluderen dat deze diensten je toegang geven tot een grote database van bestanden. Ze geven allen het gevoel dat alle content (lees: muziek, films, fotos en software), die voorhanden is, daar te vinden is. Ze verschaffen je daar simpelweg toegang toe.

Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet worden de hoeksteen van toekomstige verdienmodellen voor een ieder, die zich met de exploitatie van muziek bezighoudt. De verkoop van fysieke producten aan fans of liefhebbers zal drastisch afnemen, omdat de nadruk bij de moderne, digitale consumenten in de toekomst minder op bezit zal liggen dan in het tijdperk van fysieke mediadragers. Kijkende naar de ontwikkelingen als Spotify, Amazon MP3 Player, DropBox, Box.net en dergelijke dan valt iets op. Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gemak en service. We leven langzamerjand in een tijd waar bezit plaats maakt voor toegang.

Enhanced by Zemanta

Plaats jouw reactie