In digitale wereld gaat kwaliteit boven kwantiteit

Via een collega kreeg ik het volgende artikel doorgestuurd dat Entertainment Business onlangs publiceerde.

Consumenten geven via digitale verkoopkanalen de voorkeur aan andere muziekformats dan in de fysieke wereld. Kwaliteit is er belangrijker dan kwantiteit en kleinere maar consistentere bundels verkopen beter dan grotere met een wisselende kwaliteit.

Dat blijkt uit het onderzoek Bye Bye Bundles: The Unbundling of Music in Digital Channels van Anita Elberse, professor aan de Harvard Business School. Aan de hand van haar bevindingen doet Elberse de muziekindustrie een aantal aanbevelingen voor het ‘verpakken’ van digitale muziek.


Zo blijkt het toevoegen van tracks aan een album ‘cherry picking’ niet tegen te gaan. Consumenten zijn net zo min genegen een album met bijvoorbeeld 14 tracks compleet te downloaden, als een album met tien liedjes. Van albums die bestaan uit één of twee goede nummers en voor de rest opvullers, worden uiteindelijk minder tracks verkocht dan van bundels met gelijkwaardige tracks. Aangezien de songkwaliteit doorgaans varieert, raadt Elberse aan andere koppelingen te maken, of het downloaden van losse tracks onmogelijk te maken.

Zij is tevens van mening dat een lagere albumprijs leidt tot hogere albumverkopen. Er is een groot verschil tussen een trackprijs van $1,29 en een bundelprijs van $9,99, waardoor consumenten zich sneller beperken tot een aantal tracks. Doordat het verschil tussen $1,29 en een albumprijs van bijvoorbeeld $6,99 kleiner is, zou een dergelijk prijspeil consumenten eerder overhalen tot het aanschaffen van de complete albumbundel.

Het complete onderzoek is hier te vinden.

Reblog this post [with Zemanta]
Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie