Report: Facebook Link Analytics van Evenementen en Festivals | #report

Facebook heeft eind 2011 nieuwe statistieken vrijgegeven, die het mogelijk maken om Shares, Likes, Comments en Clicks te monitoren. Shares kunnen een grote rol spelen op de impact van inspanningen die men verricht op Facebook. Als iemand een bericht deelt betekent dit immers dat alle vrienden van deze persoon of fans van een pagina van een merk, bedrijf of organisatie het bericht vaak ook zien. Het bereik wordt hier enorm mee vergroot.

Voor elke Like die een bepaalde Post oplevert, ontvangt men gemiddeld 3,1 Clicks. Voor elke Comment die een Post oplevert daarentegen, ontvangt men gemiddeld 14,7 Clicks. Uiteindelijk betekent dit dat hoe meer er op op updates wordt gereageerd, hoe meer Clicks men zal ontvangen. Wat interessant is, is dat een Comment ruim 4 x zoveel oplevert aan Clicks als een Like.

DDMCA heeft voor #D2W gekeken naar het cumulatief aantal keren dat de link van de website van een evenementenorganisatie is gedeeld zgn. Shares via Facebook, hoeveel Likes de link heeft opgeleverd en hoeveel Comments er bij deze link is geplaatst.

Alle getallen van de evenementensites zijn uiteengezet in onderstaand report. Om een goed inzicht te geven heeft DDMCA zoveel mogelijk relevante evenementen meegenomen in de onderstaand report.

Andere mogelijk interessante reports:

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

1 Reactie

Voeg toe

Plaats jouw reactie