Achtergrond: Een fanbase met informatie is de sleutel

De term Business Intelligence werd voor het eerst in 1958 beschreven door Hans Peter Luhn in een IBM-artikel met de titel “A Business Intelligence System”. In dit artikel is een business ‘een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd voor een doel in brede zin’. De businessonderdelen die zich bezighouden met communicatie beschouwt Luhn als een intelligence system.

Luhn beschrijft ‘intelligence’ als de kunde om de relatie tussen gepresenteerde feiten zo te interpreteren dat ze leiden tot acties naar een gewenst waarneembaar en meetbaar eindresultaat met één of meer doelstellingen die moeten worden bereikt binnen een min of meer vaste termijn. In 1989 stelde Howard Dresner informatie specialist (die later analyst werd bij de Gartner Group) voor om het begrip ‘Business Intelligence’ te gebruiken als een overkoepelende term voor ‘concepten en methoden’ die de zakelijke besluitvorming helpen verbeteren door het gebruik van op feiten gebaseerde systemen.

Met Business Intelligence (regelmatig afgekort tot BI) bedoelt men vaak het verzamelen, structureren en analyseren van gegevens om deze vervolgens overzichtelijk weer te geven als informatie. Dit moet leiden tot kennis en zonodig tot vervolgstappen, zoals beslissingen of ‘koerswijzigingen’. De toepassing van Business Intelligence is het beter leren begrijpen van de organisatie en daarmee de resultaten van bijvoorbeeld campagnes en processen. Business Intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te laten werken. Daarnaast voegt Business Intelligence financiële waarde toe aan een onderneming.

Anno 2015 moeten dj’s en producenten van festivals en evenementen data gaan gebruik om de ervaring van fans en klanten verder te verbeteren. Communiceren vanuit context wordt cruciaal. Hoe beter je de fan of klant individueel begrijpt, des te relevanter en efficiënter kan de interactie zijn en hoe meer waarde de onderneming heeft.

Dat informatie uit een fanbase halen voor velen wellicht niet het meest sexy onderdeel is binnen de EDM-wereld om bij stil te staan, staat vast. Op het eerste gezicht is het nieuwe hoofdstuk van ‘EDM en de Digitale Wereld’ daarom misschien wel het minst aantrekkelijk om te lezen. Het is echter wel een van de belangrijkste hoofdstukken van de nieuwe komende uitgave ‘EDM en de Digitale Wereld’. Hoe richt je als dj of producent van festivals en evenementen een platform – een fanbase – in zodat de data die je opslaat heldere bruikbare inzichten verschaft?

Liever het hoofdstuk downloaden? Klik dan hier …

Meer lezen?

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie