Definitie: Digitale volwassenheid

Geschatte leestijd – 3 minuten

Elke onderneming loopt door dezelfde fasen als het gaat om de inzet van het digitale ecosysteem. Het gaat om de fasen van de digitale volwassenheid, ook wel digital maturity of business acceleration maturity genoemd. Je hebt een voorsprong als je weet welke vijf fasen er zijn. En als je weet in welke fase jouw onderneming of organisatie zich nu bevindt en waar je naar toe wil. Wat is digitale volwassenheid?

Definitie digitale volwassenheid

Digitale volwassenheid heeft de volgende definitie. De fasen in de digitale ontwikkeling van een onderneming, waarbij de mensen en processen op één lijn worden gebracht met de doelen (5), stappen (9) en analyses (12) ondersteund door een raamwerk (red. het Business Acceleration Framework) dat zorgt voor continue verbetering en versnelling van de doelstellingen en het veilig stellen van het digitale vermogen. (2017, Doeland)

De 5 fasen van digitale volwassenheid

  • Ad Hoc â€“ Deze fase laat zich het beste vergelijken met de baby-, peuter- en kleuterfase. Een organisatie maar wat doet. Er is geen speciaal budget voor digitale of online activiteiten, mensen zijn ongetraind en sturing ontbreekt. Wel is bekend dat er iets met internet en social media gedaan moet worden. Data ontbreekt en over de financiële waarde van informatie is geen of nauwelijks besef aanwezig.
  • Engaged â€“ Deze fase laat zich het best vergelijken met de kinder- en puberfase. Digitale stappen worden gemaakt binnen een organisatie. Social media, apps en een website worden regelmatig ingezet. Wel ontbreekt in deze fase nog overzicht en structuur en is nog geen significant budget beschikbaar voor digitale activiteiten. De communicatie-, marketing- en verkoopafdelingen maken inmiddels gebruik van diverse tools en data-analyses. De organisatie is wat eigenwijs in deze fase. De indruk bestaat dat data gedreven gewerkt wordt. Echter de context ontbreekt, silo’s in de organisatie zijn aanwezig en data wordt niet aan elkaar gerelateerd. Er is sprake van een ongestructureerd ecosysteem. Het bewustzijn van het belang van data is aanwezig, maar de financiële waarde van de aanwezige data is niet bekend. Het digitale vermogen is een blinde vlek. 
  • Structured â€“ Deze fase laat zich het best vergelijken met de overgang van jeugd naar jong volwassenheid. Een organisatie die orde en overzicht aanbrengt in haar digitale ecosysteem bevindt zich in deze fase. Een budget is beschikbaar en een aantal acties zijn al in gang gezet. De 5 doelen van het Business Acceleration Framework zijn benoemd, de 9 stappen van het Business Acceleration Plan zijn gecheckt en het nulpunt door middel van de 12 basis analyses en de daaruit voortvloeiende inzichten is bepaald. In deze fase wordt bepaald welke doelstellingen de organisatie heeft aan de hand van het raamwerk en het plan. Het digitale vermogen wordt nu zichtbaar. De onderneming heeft voor het eerst de financiële waarde op het netvlies en zal vanaf deze fase sturen op deze waarde. Het binnenhalen van de juiste informatie uit de verschillende databronnen om tot de juiste context vereist de nodige inzet van de organisatie en kost de nodige tijd. De inrichting van het lanceerplatform vindt plaats. De tijdslijn, de Business Acceleration Roadmap, met de doelen en doelstellingen wordt in deze fase gerealiseerd. Het sturen van de organisatie kan beginnen.
  • Managed â€“ Deze laat zich kenmerken als het begin van de volwassenheid. Langzamerhand wordt duidelijk dat op eigen benen kan worden gestaan. Dit is de fase waarin een organisatie serieus en consistent de vooraf opgestelde digitale strategie toepast. Rollen, processen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd in deze fase en een budget is toebedeeld. Het lanceerplatform is volledig ingericht. Doelen en doelstellingen zijn zichtbaar en worden aan de hand van de 12 basis analyses nagestreefd. De organisatie heeft controle door het Business Acceleration Framework, het Business Acceleration Plan en de Business Acceleration Roadmap. In deze fase is minder inzet nodig voor het binnenhalen van de benodigde informatie en heeft de organisatie voldoende tijd om de inzichten uit de 12 analyses om te zetten in acties. Het digitale vermogen van de organisatie is dagelijks zichtbaar, onder controle en groeit periodiek.
  • Optimized â€“ Deze fase laat zich kenmerken als volassen. een duidelijk in het leven is aanwezig. Optimalisatie vindt plaats in de hoogst haalbare fase. Doelen en doelstellingen worden naar een hoger niveau getild en het budget, de roadmap en de structuur worden herijkt. Steeds minder tijd is nodig voor analyses, omdat het automatismen worden. Strategische focus heeft prioriteit. In deze fase is tijd en ruimte om business en marketing automation, oftewel het automatisch sturen van communicatie-, marketing- en verkoopprocessen aan de hand van contextuele data uit het Business Acceleration Framework te implementeren. Ook wordt in deze fase predictive analyses, voorspellende analyses geïmplementeerd. Het digitale vermogen van de organisatie groeit in deze fase exponentieel.

Andere definities


Bekijk ook


Luister ook

Luister ook naar het boek Digitaal Vermogen via Spotify

Check ook

Boeken van Denis Doeland

ook digitaal te lezen bij

verkrijgbaar via scribd issuu

ook te bestellen bij

bestel de boeken van Denis Doeland bij Bol.com
de boeken van Denis Doeland verkrijgbaar bij managementboek.nl