Achtergrond: Digitaal vermogen nieuw speerpunt

Elke organisatie die met sites actief op het web aanwezig is, apps en online stores bouwt en social media kanalen aanmaakt is per definitie een virtueel sociaal netwerk waar digitaal vermogen in opgesloten zit. Digitaal vermogen ontstaat uit de context van data van gestructureerde en ongestructureerde bronnen die opgesloten zit in interne en externe netwerken. Door deze data te verzamelen, op te slaan en om te vormen tot bruikbare informatie kun je marketing, communicatie en verkoopprocessen sturen en optimaliseren.

Digitaal ecosysteem

Het digitaal vermogen kent 5 pijlers. Deze pijlers zijn onderdeel van de bedrijfswaarde van een organisatie.

  1. Brand equity (merkwaarde)
  2. Brand reputation performance (merkreputatie)
  3. Marketing efficiency (efficientie)
  4. Brand (merk) acceleratie
  5. Brand (merk) activatie.

De lange termijn waarde van een gezond virtueel sociaal netwerk – een eigen digitaal ecosysteem binnen het gehele digitale ecosysteem – van een organisatie wordt voornamelijk bepaald door de waarde van de klantrelaties. Klantrelaties tussen klant en bedrijf, maar ook de relatie van de klanten onderling. In het geval van entertainment en sport de fanrelatie.

Basis klantkapitaal

De bestaande en toekomstige relaties bepalen voornamelijk de toekomstige inkomsten, ook wel kasstromen of cash flow genoemd. De toekomstige kasstromen worden via het digitale ecosysteem contant gemaakt tegen een rendementseis en hiermee is het zogenaamde fan- en klantkapitaal (de waarde die een organisatie heeft in de vorm van goede relaties met fans en klanten) ontstaan.

Het hebben van een digitale strategie, het opzetten van een digitaal ecosysteem zal leiden tot een bepaalde stabiele basis van klanten en fans. De basis van het klantkapitaal. Het uitbreiden van dit digitale netwerk vergroot de kans op omzetgroei. En groei van omzet, levert bij goed management een gezonde winst op. Des te meer winst, des te meer waarde de organisatie genereert.

Meetbare kasstromen

Het moge duidelijk zijn dat via het digitale ecosysteem kasstromen meer meetbaar zullen zijn dan voorheen. Marketing-, communicatie- en verkoopprocessen worden efficiënter door de juiste context aan te brengen door de combinatie van de verschillende datastromen. Bovendien kan het bereik nog eens extra toenemen doordat fans met elkaar hun sociale leven willen delen. Niet alleen de eerste gebruikers en fans worden bereikt, maar ook hun vrienden en diens netwerken. Het marktpotentieel wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

Het digitaal vermogen wordt met de aanwezigheid van de huidige software technieken (zoals die van Fanalists), online marketing veel transparanter en meer meetbaar dan voorheen door geavanceerde meetinstrumenten. Door te investeren in goede meetinstrumenten investeer je direct in het digitaal vermogen van de organisatie. Dit levert per direct waarde op. Digitaal vermogen is het nieuwe speerpunt voor directies en managementteams.

Meer