Achtergrond: Hoe kun je een digitaal businessmodel ontwikkelen

Beluister hier de podcast van dit artikel

Geschatte leestijd - 2 minuten

Bedrijven die winst willen maken kunnen niet zonder businessmodel. Businessmodellen laten zich snel ontwrichten door innovaties. Daarom is het nodig om niet zomaar een businessmodel te ontwikkelen, maar een digitaal businessmodel. Hieronder lees (en hoor) je hoe je dat doet.

Nut van een businessmodel

Waarom zou je een businessmodel ontwikkelen? Met een businessmodel geeft een bedrijf aan welke waarde het voor de klant creëert. Ook wordt duidelijk hoe die waarde gecreëerd gaat worden. Het is belangrijk om zulke gedefinieerde doelstellingen (meetbare normen) mee te nemen in het opstellen van een businessmodel. Daarmee ontstaat er een doel, richting en houdbaarheid voor de strategie. Een businessmodel is niet voor niets de grondgedachte, hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Businessmodellen hebben een houdbaarheidsdatum. Met name door innovatie veranderen businessmodellen. Tegenwoordig zou je zelfs een onderscheid kunnen maken tussen twee soorten businessmodellen: die al ontwricht zijn door de technologische ontwikkelingen en die nog moeten worden ontwricht. Daarom is het de hoogste tijd voor een digitaal businessmodel. Dat maakt nieuwe verdienmodellen, zoals ‘alles-als-een-service’, ‘de co-creatie van content’ en ‘innovatie van de keten’ mogelijk.

Digitaal businessmodel

Deloitte publiceerde eind 2017 een onderzoek over hoe het Nederlands bedrijfsleven zich bezighoudt met de zogenoemde digitale transformatie. Uit dat onderzoek bleek dat nog niet één op de drie Nederlandse zichzelf digitaal volwassen noemt. Dat is slecht nieuws, want het tegendeel is dus ook waar: meer dan twee op de drie Nederlandse bedrijven is nog niet digitaal volwassen.

Als het Nederlands bedrijfsleven niet verder achterop wil raken, dan moet er nu echt iets veranderen. Nederlandse bedrijven moeten serieuzer omgaan met hun digitale transformatie. Doen ze dat niet, dan betekent dat ze niet in staat zijn om een digitaal businessmodel te ontwikkelen. Alleen met een digitaal businessmodel kan het zich kan wapenen tegen ontwrichting (van het verdienmodel). Het is dus vijf voor twaalf, misschien ook wel voor jouw organisatie, merk of bedrijf.

Wil je meer weten over het ontwikkelen van een digitaal businessmodel? Lees dan het vierde hoofdstuk uit mijn boek Digitaal Vermogen. Na het lezen van dit hoofdstuk, Op naar een digitaal Businessmodel, ben je in staat om een digitaal businessmodel te ontwikkelen. Je leest er alles over het Business Model Canvas: een model voor strategisch management en (lean) startups. Je leert in dit hoofdstuk waarom een businessmodel meer is dan een SWOT-analyse en waarom het slim is om te streven naar een oneerlijk voordeel. Je kan het nu ook beluisteren via Spotify en andere diensten, via de links hieronder.

→ lees hoofdstuk 4 uit Digitaal Vermogen

luister hoofdstuk 4 uit Digitaal Vermogen via Spotify

→ luister hoofdstuk 4 via andere kanalen

Check ook

bestel hier de hardcover versie van Digitaal Vermogen

bestel hier de digitale versie van digitaal vermogen

Wil je liever een paperback?

→ Bestel via de site
→ Bestel via BOL.com
→ Bestel via Bruna
→ Bestel via Managementboek

ook verkrijgbaar bij

verkrijgbaar bij bol bruna en managementboek

verkrijgbaar bij Scheltema AKO

ook digitaal te lezen bij

verkrijgbaar via scribd issuu

Andere relevante uitgaven

Boeken Denis Doeland

Liever een gratis eBook? Check ook vanAnaloognaarDigitaal.nu en EDMendedigitalewereld.nl

—–Supporters Digitaal Vermogen

 

Fans

Video: Het nieuwe business-model voor artiesten en DJ’s | #video

Regelmatig hebben we op #D2W al iets gezegd of geschreven over hoe je als beginnende artiest of DJ eerst gevolg dient te realiseren alvorens verder te kijken hoe je de rechten ten gelde maakt. Data van fans en investeren in fans spelen hierbij de meest voorname rol. In dit twee minuten durende filmpje van DDMCA wordt uitgelegd hoe het nieuwe business-model voor artiesten en DJ’s er uitziet. Het komt er in het kort op neer dat je als beginnende Artiest of DJ eerst gevolg (oftewel fans) creert. Wanneer er voldoende gevolg is gerealiseerd kun je door middel van dialoog (en de daardoor gegenereerde data) achterhalen waar er bij het gevolg oftewel de fans behoefte aan is.

De 360 deal is de voorlopige, juridische uitkomst van de verschuivingen die onder invloed van het internet zijn ontstaan in de muziekindustrie. Dankzij dalende inkomsten uit cd-verkopen zijn platenmaatschappijen op zoek gegaan naar een nieuw businessmodel. Artiesten of DJ’s willen eveneens inspelen op de veranderingen in de muziekindustrie doordat de manier waarop zij de fans kunnen bereiken dankzij het internet nauwelijks meer beperkingen kent.

De scheidslijnen in de muziekindustrie vervagen en muziekbedrijven diversifiëren naar andere deelgebieden. De platenmaatschappij is haar monopoliepositie kwijt. Doch heden ten dage laat de uitvoer van de 360 deal door platenmaatschappijen te wensen over. Simpelweg omdat platenmaatschappijen vaak niet in staat zijn alle rechten optimaal te exploiteren en samen te werken met andere rechtenexploitanten. Het uitbrengen van muziek is nu eenmaal de kern-activiteit en heeft de hoogste prioriteit.

Fans willen dicht bij een Artiest of DJ staan en zelf bepalen hoeveel zij bereid te betalen voor muziek, een optreden of merchandise van een Artiest of DJ. Van wie zijn nu eigenlijk de fans van een Artiest of DJ? Niet van de platenmaatschappij en ook niet van Facebook. Van de Artiest of DJ vanzelfsprekend. De connectie met de fan is eigenlijk wat een Artiest of DJ bezit.

Hoewel de Artiest of DJ vandaag de dag over meer gegevens van (mogelijke) fans of volgers kan beschikken dan ooit tevoren, wordt het overgrote deel van deze gegevens niet opgeslagen en niet op waarde geschat. De Artiest of DJ mist hierdoor kansen op het vergroten van haar database-bestand en haar bereik. En niet te vergeten het direct contact met de fan. Tevens vergeet de Artiest of DJ daarmee wel misschien het allerbelangrijkste namelijk financiële waarde in geld toe te voegen aan zijn of haar financiële balans.

Bij het verzamelen van gegevens dient de Artiest of DJ alleen de data te verzamelen die daadwerkelijk ook (financiële) waarde toevoegt aan de kennis en de financiële balans van de Artiest of DJ. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van kennis die vaak al aanwezig is bij de Artiest of DJ maar nog niet is doorgedrongen tot zijn of haar management of mogelijke exploitanten van de rechten. De Artiest of DJ krijgt zo toegang tot fans uit de eigen e-maildatabase die zijn opgeslagen en tot vrienden op bijvoorbeeld een Facebook of Hyves-pagina. Nog maar te zwijgen van de mogelijke volgers en fans op alle andere kanalen als Twitter e.d.

De Artiest of DJ kan direct een relatie met fans en volgers aangaan waarbij deze fans en volgers weer kunnen worden ingezet om weer nieuwe fans en volgers te werven danwel te helpen met het verspreiden van berichten over concerten of optredens, merchandise en muziek. Ook bieden de connecties ‘endorsement en sponsor’ mogelijkheden en kansen vanwege alle verbanden die uit de database gehaald kunnen worden omdat de volledige doelgroep in kaart is gebracht. Deze informatie kan worden ingezet bij gesprekken met mogelijke exploitanten zoals platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen, boekingskantoren, evenementenorganisatoren, merken, organisaties en bedrijven om zo tot een financiële overeenkomst te komen.

De incentive of het bind- of smeermiddel is hierbij muziek. Feitelijk is een Artiest of DJ met zijn of haar muziek intellectueel eigendom (IP), die connectie maakt met fans welke vervolgens data oplevert die je als Artiest of DJ ten gelde kan maken. Binnen een goede 360 deal is de manager de zakenpartner en gaat hij uit van een bedrijfsmodel waarbij sprake is van ‘full rights management’ en waarbij de Artiest of DJ wordt gezien als een merk.

Alle rechten van de Artiest of DJ, zoals portretrechtenmerkrechtennaburige rechtenauteursrechten en overige rechten worden door de manager vertegenwoordigd. De rechten van de Artiest of DJ worden onderdeel van een rechtenhuis dat door het management wordt beheerd. Vanuit deze rechtenhuis-constructie kun je per gebied de rechten licenseren aan een betreffende exploitant die het beste op zijn of haar gebied is.

Ook interessant leesvoer:

Businessmodel muziekindustrie verandert op termijn, dat staat vast!

Universe of Music

De muziekindustrie weet het niet meer. Zowel het bestrijden van piraterij als het reageren op teruglopende verkoop van muziekalbums krijgt hoge prioriteit. Distributie van muziek is niet langer exclusief in handen van platenmaatschappijen en tegelijkertijd is het aanbod voor consumenten oneindig veel groter geworden. Talent wordt niet langer gemaakt in de studio, maar vindt het podium op andere manieren.

De prijs van muziek verschuift op termijn naar bijna nul. Via social media ontstaan er directe relaties tussen artiesten en luisteraars. De meeste inkomsten genereren artiesten al een tijd niet meer met hun CD’s of downloads. Die verdienen zij met het geven van de bijbehorende optredens. Muziek wordt daarmee meer een beleving of vehikel dan een fysiek product. Distributie tussen luisteraars onderling is gemeengoed en de schaarste verplaatst zich van aanbod naar aandacht.

Fragmentatie van alle rechten draagt niet bij aan vernieuwing van het businessmodel. Vernieuwen lukt niet als onvoldoende pijn wordt gevoeld. En de muziekindustrie heeft deze pijn met haar grote reserves en hoge marges lang weten te onderdrukken, maar zal zich zo langzamerhand echt moeten afvragen of de weg die ze nog bewandelen wel de juiste is. Het businessmodel verandert op termijn, dat staat vast.

Wat is het nieuwe businessmodel voor de muziekindustrie? Graag start ik langs deze weg een open brainstorm, discussie of forum op om hier achter te komen.

Elke bijdrage is welkom. Wie durft? Doe hier jouw suggestie of bijdrage aan de brainstorm, de discussie of het forum.

Enhanced by Zemanta