Video: Het nieuwe business-model voor artiesten en DJ’s

Regelmatig hebben we op #D2W al iets gezegd of geschreven over hoe je als beginnende artiest of DJ eerst gevolg dient te realiseren alvorens verder te kijken hoe je de rechten ten gelde maakt. Data van fans en investeren in fans spelen hierbij de meest voorname rol. In dit twee minuten durende filmpje van DDMCA wordt uitgelegd hoe het nieuwe business-model voor artiesten en DJ’s er uitziet. Het komt er in het kort op neer dat je als beginnende Artiest of DJ eerst gevolg (oftewel fans) creert. Wanneer er voldoende gevolg is gerealiseerd kun je door middel van dialoog (en de daardoor gegenereerde data) achterhalen waar er bij het gevolg oftewel de fans behoefte aan is.

De 360 deal is de voorlopige, juridische uitkomst van de verschuivingen die onder invloed van het internet zijn ontstaan in de muziekindustrie. Dankzij dalende inkomsten uit cd-verkopen zijn platenmaatschappijen op zoek gegaan naar een nieuw businessmodel. Artiesten of DJ’s willen eveneens inspelen op de veranderingen in de muziekindustrie doordat de manier waarop zij de fans kunnen bereiken dankzij het internet nauwelijks meer beperkingen kent.

De scheidslijnen in de muziekindustrie vervagen en muziekbedrijven diversifiëren naar andere deelgebieden. De platenmaatschappij is haar monopoliepositie kwijt. Doch heden ten dage laat de uitvoer van de 360 deal door platenmaatschappijen te wensen over. Simpelweg omdat platenmaatschappijen vaak niet in staat zijn alle rechten optimaal te exploiteren en samen te werken met andere rechtenexploitanten. Het uitbrengen van muziek is nu eenmaal de kern-activiteit en heeft de hoogste prioriteit.

Fans willen dicht bij een Artiest of DJ staan en zelf bepalen hoeveel zij bereid te betalen voor muziek, een optreden of merchandise van een Artiest of DJ. Van wie zijn nu eigenlijk de fans van een Artiest of DJ? Niet van de platenmaatschappij en ook niet van Facebook. Van de Artiest of DJ vanzelfsprekend. De connectie met de fan is eigenlijk wat een Artiest of DJ bezit.

Hoewel de Artiest of DJ vandaag de dag over meer gegevens van (mogelijke) fans of volgers kan beschikken dan ooit tevoren, wordt het overgrote deel van deze gegevens niet opgeslagen en niet op waarde geschat. De Artiest of DJ mist hierdoor kansen op het vergroten van haar database-bestand en haar bereik. En niet te vergeten het direct contact met de fan. Tevens vergeet de Artiest of DJ daarmee wel misschien het allerbelangrijkste namelijk financiële waarde in geld toe te voegen aan zijn of haar financiële balans.

Bij het verzamelen van gegevens dient de Artiest of DJ alleen de data te verzamelen die daadwerkelijk ook (financiële) waarde toevoegt aan de kennis en de financiële balans van de Artiest of DJ. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van kennis die vaak al aanwezig is bij de Artiest of DJ maar nog niet is doorgedrongen tot zijn of haar management of mogelijke exploitanten van de rechten. De Artiest of DJ krijgt zo toegang tot fans uit de eigen e-maildatabase die zijn opgeslagen en tot vrienden op bijvoorbeeld een Facebook of Hyves-pagina. Nog maar te zwijgen van de mogelijke volgers en fans op alle andere kanalen als Twitter e.d.

De Artiest of DJ kan direct een relatie met fans en volgers aangaan waarbij deze fans en volgers weer kunnen worden ingezet om weer nieuwe fans en volgers te werven danwel te helpen met het verspreiden van berichten over concerten of optredens, merchandise en muziek. Ook bieden de connecties ‘endorsement en sponsor’ mogelijkheden en kansen vanwege alle verbanden die uit de database gehaald kunnen worden omdat de volledige doelgroep in kaart is gebracht. Deze informatie kan worden ingezet bij gesprekken met mogelijke exploitanten zoals platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen, boekingskantoren, evenementenorganisatoren, merken, organisaties en bedrijven om zo tot een financiële overeenkomst te komen.

De incentive of het bind- of smeermiddel is hierbij muziek. Feitelijk is een Artiest of DJ met zijn of haar muziek intellectueel eigendom (IP), die connectie maakt met fans welke vervolgens data oplevert die je als Artiest of DJ ten gelde kan maken. Binnen een goede 360 deal is de manager de zakenpartner en gaat hij uit van een bedrijfsmodel waarbij sprake is van ‘full rights management’ en waarbij de Artiest of DJ wordt gezien als een merk.

Alle rechten van de Artiest of DJ, zoals portretrechtenmerkrechtennaburige rechtenauteursrechten en overige rechten worden door de manager vertegenwoordigd. De rechten van de Artiest of DJ worden onderdeel van een rechtenhuis dat door het management wordt beheerd. Vanuit deze rechtenhuis-constructie kun je per gebied de rechten licenseren aan een betreffende exploitant die het beste op zijn of haar gebied is.

Ook interessant leesvoer:

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

2Reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie