Tweede ondersteuningsronde door musicXport.nl gaat van start

musicXport.nlEr komt weer een tweede aanvraagronde voor deelname aan/steun door musicXport.nl. De steun is gericht aan bands/artiesten enerzijds en hun managers anderzijds. Bij de eerste groep gaat het om exportbevordering, bij de tweede om expertisebevordering en netwerken. Op dit moment draait er al een aantal bands en managers mee in het programma. Voor wie nog niet geheel bekend is met musicXport volgt hieronder een korte uitleg.

Korte uitleg: wat is musicXport.nl?

MusicXport.nl (MXP) is een initiatief van Buma Cultuur en het Muziek Centrum Nederland (MCN) om de positie van Nederlandse artiesten in het buitenland te verbeteren en de exportmogelijkheden te vergroten. MusicXport.nl biedt ondersteuning aan Nederlandse artiesten en bands die actief werken aan succes in het buitenland en initieert collectieve promotieacties op internationale beurzen en festivals. MXP bestaat sinds 2001.

Vanaf 2009 is onder de noemer musicXport+ een educatie programma gestart. Dit programma is gericht op ontwikkeling van kennis en kunde van exporteurs van Nederlandse muziek. Vanaf dat moment is de oude exportsubsidie afgeschaft.

MusicXport.nl in 2010

Vanaf 2010 worden de programmaโ€™s MusicXport.nl (gericht op de promotie en ondersteuning van artiesten) en MusicXport+ (gericht op het verwerven van internationale kennis en expertise van music managers) aangeboden als een gecombineerd programma.

Gedachte daarbij: geen internationaal kansrijke artiest, zonder dat deze ook vertegenwoordigd wordt door een internationaal deskundige manager en geen internationaal deskundig manager, zonder dat deze (een) internationaal kansrijke artiest(en) vertegenwoordigt. Het een kan kortom niet zonder het ander. Vandaar deze logische koppeling.

Werkwijze

Tussen 1 september en 15 oktober 2009 konden managers een jaarplan indienen voor 2010. Dat kan nu weer. Enerzijds hebben die plannen betrekking op de artiest(en) die zij vertegenwoordigen: wat gaat de act in 2010) doen, waar (territoria), wanneer (jaarplanning), hoe, met welke instrumenten/middelen, en met welk uiteindelijk doel? Anderzijds dienen deze plannen ook de rol van de manager zelf hierin te omschrijven: om rondom de artiest het eerder omschreven jaarplan te realiseren, dient de manager bepaalde kennis te vergaren, contacten op te doen, bezoeken af te leggen, etc.

Er is nu geld vrijgekomen voor een extra aanvraagronde. Tussen 9 april en 1 juni kan men een nieuw jaarplan in dienen. Uiterlijk 28 juni hoort de indiener van een plan de uitslag over eventuele deelname. Het plan loopt van 1 juli 2010 – 1 juli 2011.

Op woensdag 21 april is er tussentijds een musicXport-informatiemiddag (bij MCN; 15:00-17:00) over de inhoud en vorm van de plannen.

Plaats jouw reactie