Investeren in fans | #artiest #fan

De prijs van muziek verschuift op termijn naar bijna nul. Via Social Media ontstaan er directe relaties tussen artiesten en luisteraars. De meeste inkomsten genereren Artiesten of Bands al een tijd niet meer met hun CD‘s of downloads. Die verdienen zij met het geven van de bijbehorende optredens. Muziek wordt daarmee meer een beleving of vehikel dan een fysiek product. Distributie tussen luisteraars onderling is gemeengoed en de schaarste verplaatst zich van aanbod naar aandacht.

De ervaring leert dat innovaties binnen de entertainment-wereld, met name in de muziek, zeer langzaam gaan. Dit mede ingegeven door het feit dat challengers altijd afhankelijk zijn van de gevestigde partijen, in dit geval de rechthebbenden. Tekenend voor de discussie is het feit dat er niet of nauwelijks gesproken wordt over ‘opnieuw nadenken over de toegevoegde waarde van content of dat de toepassing van het huidige business-model nog wel relevant is’.

Lees hier de hele column

Plaats jouw reactie