Achtergrond: In 3 stappen naar het nieuwe normaal

Geschatte leestijd - 5 minuten

Uit het (nog lopende) grote coronaonderzoek blijkt dat zestig procent van de evenementenbezoekers aangeeft niet te wachten tot er een coronavaccin is, voor ze een event bezoeken. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.500 respondenten en opgezet door Marcel Pantera, Mark Heick en mijzelf. Wat betekent dit voor het deurbeleid van clubs? Is het tijd om testen te verplichten? Die vraag beantwoordt Marcel Pantera in dit gastblog. Uit zijn blog zie ik drie stappen, waarmee het nachtleven naar ‘het nieuwe normaal’ kan bewegen.

Een derde van de event-bezoekers geeft aan dat het afhankelijk is hoe lang het ontwikkelen van het vaccin duurt. Maar vijf procent van de bezoekers wacht tot er een vaccin is, voor er weer evenementen bezocht worden.

Cultuur is meer waard dan je denkt

De grote culturele pijlers onder ons bestaan zijn entertainment (zoals muziek, media, theater e.d.) musea en kunst. Deze pijlers hebben een belangrijke economische waarde, ze vertegenwoordigen een omzet omzet van 26 miljard euro (volgens het CBS) en werkgelegenheid (4,5%, weer CBS). Daarnaast geven podia en andere platforms voor cultuur steden een bepaalde aantrekkingskracht. Pantera: “Laten we de (in-)directe externe effecten van kunst en cultuur op stedelijke economieën niet onderschatten. De aanwezigheid van kunst en cultuur vergroot immers de omzet in aanpalende sectoren, zoals horeca en het hotelwezen. Een ruime aanwezigheid van kunst- en cultuurinstellingen gaat meestal samen met een tolerant en liberaal klimaat. Dat is essentieel voor het aantrekken van talent en noodzakelijk voor de innovatieve impulsen die een regionale economie behoeft.”

“Hoe investeren we multimodaal in onze stad en geven we een impuls aan de werkgelegenheid? Hoe versterken we het culturele aanbod? Hoe behouden we onze eigenheid, de ziel van onze stad? Hoe gaan we broodnodige verbindingen aan in deze onzekere tijd? Hoe veranderen we de huidige aard van deze activiteiten om aan nieuwe verwachtingen te kunnen voldoen? Hoe bedienen we de jeugd en hun (maar ook onze) toekomst? Dat begint met erkennen dat restaurants, kroegen, theaterzalen, concerten, clubs en events een fundamentele rol in ons leven spelen.

Verantwoordelijkheid voor anderhalve meter afstand 

“Voor podia en cultuur-platforms weer open kunnen, is het zaak dat bezoekers zich aan de richtlijnen van de anderhalve-meter-economie houden. Maar de meningen zijn verdeeld over wat een veilige onderlinge afstand tijdens een event is. 33 procent van de event-bezoekers vindt een halve meter een veilige afstand, 17 procent noemt een meter veilig en 17 procent gaat voor anderhalve meter. Men lijkt ook verdeeld over de vraag wiens verantwoordelijkheid het is dat er voldoende afstand bewaard wordt. Volgens 62 procent van de ondervraagden ligt deze verantwoordelijk bij zowel de bezoeker als de organisatie van het evenement. Deze cijfers gelden voor alle generaties. Een op de vier respondenten vindt het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de juiste afstand te bewaren.”

“Slechts een op de vier mensen geeft aan zelf verantwoordelijk te zijn voor de anderhalve meter afstand. Slechts 25 procent! De (broodnodige!) demonstraties van de afgelopen tijd hebben ons inzicht gegeven hoe de verantwoordelijkheid rondom anderhalve meter gedragen wordt. Denk nu aan wat een bezoeker idealiter doet op events en festivals, zoals: drinken, dansen en zingen. Daarom moeten wij als industrie onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor de veiligheid en het welzijn van onze bezoekers.”

Nachtleven als laboratorium

“Het nachtleven is de perfecte plek te zoeken naar het ‘nieuwe normaal’. Hier is ruimte voor het experiment. Ik heb het niet over vragen aan de deur of de bezoeker ziek is. Niemand zal zeggen: “oh ja, dat is waar ook. Ik moet al de hele tijd niesen!” om netjes naar huis te gaan. Dat is een enorme schijnveiligheid. Denk eens terug aan het strenge deurbeleid van de RoXY. Dat zorgde ervoor dat de vrijheid die zich binnen afspeelde enorm was, de vrijheid die we vierden omdat we veilig waren. Denk ook eens aan het deurbeleid van de Berlijnse Berghain of dichterbij huis: de School. In de clubs waar we het moeilijkste binnen komen, viert creativiteit hoogtij. Je voelt je immers veilig. De club is onderdeel van je identiteit, de sociale controle is hoog. Je moet voldoen aan voorwaardes om binnen te komen. Merk op: ook in die wilde jaren ‘90, de hoogtijdagen van de RoXY, was er een virus. De Roxy voedde de communicatie over het HIV-virus, waarschuwde door middel van mooie feesten (LOVEBALL) en steunde goed doelen via achterban. De club nam zijn rol in de samenleving serieus. 

Clubs zouden op dit moment ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen in de zoektocht naar ‘het nieuwe normaal. Hoe zorgen we er straks voor dat we veiligheid en welzijn kunnen garanderen voor onszelf, onze medewerkers, onze bezoekers en autoriteiten? Crises worden vaak gevolgd door maatschappelijke ontwikkelingen beginnend met de bereidheid om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Hoe ziet een nieuw protocol eruit? Kunnen digitale technieken ons helpen? Ik denk het wel. Sterker nog: ik denk dat in techniek de oplossing schuilt. In volledige, digitale testen. Die volledige, digitale controles en testen bij de deur zijn een antwoord om een dansvloer weer een dansvloer te laten zijn. Om theaters weer vol te laten stromen. Om naast iemand te staan in de kroeg. Om in Paradiso naar de Memphis Maniacs te luisteren.”

In drie stappen naar een nieuw normaal

“Volgens mij kunnen we de stap zetten naar een nieuw normaal in het nachtleven. Tenminste, als we deze drie stappen zetten:

  1. Aanwezigheid noteren van iedereen die binnen is (die kennis is er al, want men koopt online een ticket) 
  2. Het verplicht opgeven van je telefoonnummer. Zo kun je bezoekers waarschuwen, mocht er hoe dan ook toch een ‘corona-geval’ zijn. (Met als gevolg: twee weken thuis in quarantaine, op basis van eigen verantwoordelijkheid) 
  3. Testen voordat een bezoeker naar binnen mag.”

>> Wie graag zijn mening deelt, kan nog steeds mee doen via hetgrotecoronaonderzoek.nl

Noot: Bij het tweede deel van het grote corona-onderzoek hebben 2.434 personen vragen beantwoord. Er volgen nog vier onderzoeken tot en met lente/zomer 2021.

Lees ook

Luister ook

Wimbledon, het EK Voetbal gaan niet door in 2020. DJ’s en sprekers staan achter een Zoom scherm. Competities liggen stil en de event industrie in Nederland dreigt 3.5 miljard EUR kwijt te raken en er staan 50.000 banen op het spel.
Luister nu naar Live On Stage met Folkert Tempelman, Denis Doeland en Igor Beuker.

Bekijk ook

Verbinding hebben met fans en bezoekers is essentieel voor het businessmodel van festivals en evenementen. Hoe je moet veranderen? Aan de hand van 5 doelen, 9 stappen en 12 analyses is het mogelijk duurzame relaties aan te leggen en het businessmodel veilig te stellen.
Op 16 april 2020 sprak ik tijdens Connecting The Dots. Het online event van Momice. Samen met Rutger Bremer en Robert Daverschot keek ik naar het Digitaal Vermogen en het groeien buiten je netwerk (Grow beyond your network) voor (B2B-)evenementen-organisatoren. In de keynote-sessie kwamen de volgende punten kwamen aan bod. Hier een samenvatting en transcript van de sessie in zes onderdelen.

Check ook

Boeken van Denis Doeland
De boeken van Denis Doeland zijn ook digitaal als bundel te downloaden
verkrijgbaar via scribd en issuu
De boeken van Denis Doeland zijn digitaal te lezen bij Scribd en Issuu
bestel de boeken van Denis Doeland bij Bol.com
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via bol.com
De boeken van Denis Doeland verkrijgbaar bij managementboek.nl
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via Managementboek
Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie