Achtergrond: Het nieuwe paradigma binnen EDM

De term Paradigma worden gebruikt in de logica en staat voor de basis vooronderstellingen waar al je redenaties op terug te voeren zijn. Paradigma’s vormen het fundament van je denkkader en zijn bepalend voor de dynamiek in een filosofisch of wetenschappelijk model. Verander je de paradigma’s, dan verander je ook de dynamiek.

Paradigma’s zijn binnen het model dat ze beschrijven onveranderlijk, maar in de ‘echte’ wereld veranderen uitgangspunten wel degelijk. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn heeft een model ontwikkeld voor de ontwikkeling van paradigma’s voor het vergaren van kennis in de wetenschap.

Modellen verklaren altijd maar een deel van de waarheid. Bij het toepassen van ieder wetenschappelijk model zijn er wel uitzonderingen te vinden, anomalieën waar een model geen raad mee weet. Door het model enigszins aan te passen is het mogelijk om die anomalieën in te passen. Veel onverklaarbare verschijnselen zetten een model echter ook onder druk: het model kent zoveel uitzonderingen of bijzondere situaties, dat de parameters die het kaderen niet wezenlijk verklarend lijken te zijn. Op zulke momenten kan een nieuwe set theorieën ontstaan, met nieuwe paradigma’s, die op dat moment op een betere manier waarnemingen kan verklaren. Een dergelijke situatie speelt zich al een decennium lang af in de EDM-industrie waarbij nieuwe waarnemingen moeten worden ingepast.

De muziekindustrie is sterk veranderd als gevolg van de introductie van digitale middelen. Het gevolg daarvan is dat er een nieuwe dynamiek is ontstaan, er zijn nieuwe paradigma’s die bepalen of iemand succesvol wordt. Eén daarvan richt zich op het toepassen van directe digitale kanalen. De disruptie op het gebied van marketing, communicatie, verkoop en innovatie voltrekt zich in de EDM-industrie in een razend tempo. De ‘always connected’ realiteit geeft artiesten en festivalorganisatoren meer dan ooit mogelijkheden om een directe relatie met de fan of klant te onderhouden.

Digitale kanalen, zoals websites, online campagnes, blogs, sociale media en mobiele apparaten, vormen nu de meest flexibele, effectieve en schaalbare manier om deze relaties te ontwikkelen. Om dit te doen, moeten artiesten en festivalorganisatoren wel dit nieuwe paradigma omarmen. In het contact ‘oude stijl’ richten artiesten en festivalorganisatoren zich slechts steeds op een paar sleutelkanalen, waarin ze selectief aanwezig zijn. Het nieuwe paradigma vraagt om een continue aanwezigheid in alle relevante kanalen. Fans en klanten bepalen immers zelf wanneer, in welke mate en op welke manier ze contact met jou zoeken.

Lees meer

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

4Reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie