Achtergrond: Van individuele organisatie naar waardenetwerk

Van individueel bedrijf naar waardeketen naar waardenetwerk. Waardecreatie (en concurrentie) vindt al lang niet meer uitsluitend plaats door individuele bedrijven, maar tussen goed gecoƶrdineerde netwerken en ecosystemen van organisaties. Dit vereist een andere visie op de gehele waardeketen.

Assets

Het is voor veel sectoren en ketens nog erg moeilijk om vanuit de klant en in oplossingen te redeneren in plaats vanuit (eigen) producten, diensten, doelen en doelstellingen. Ook kent het aanwezig zijn en opereren in waardenetwerken een geheel andere dynamiek. Hiƫrarchie maakt plaats voor gelijkwaardigheid.

Door het ontstaan van nieuwe waardenetwerken zullen partijen steeds vaker te maken krijgen met nieuwe combinaties van assets, in een alliantie of door onderlinge verwijzing. Assets worden vaak uitgelegd als activa, eigendommen of vermogen. Bij elke keuze voor samenwerking moeten organisaties zich afvragen of de combinatie van assets nieuwe waarde creƫert. Of de combinatie van organisaties duidelijk is en zorgt voor waarde.

Verandering

De manier waarop naar de waarde van bedrijven wordt gekeken is continue in beweging. Er zijn meerdere methoden om financiƫle waarde te meten (en te optimaliseren), deze worden vaak gerelateerd aan de winst voor belastingen. Toch zie je op dit moment verandering ontstaan. Bij de waardebepaling van een organisatie die aanwezig is en opereert in de digitale wereld zien we het volgende:

  • Verschuiving van materiĆ«le naar immateriĆ«le waarde. Niet de materiĆ«le activa maken het verschil bij waardebepaling, maar immateriĆ«le activa. Hieronder verstaan we het innovatief vermogen, de kennis, het intellectuele eigendom van informatie en vindingen gecombineerd met het vermogen deze om te zetten in voor de doelgroep waardevolle diensten en producten;
  • Van waarde van een organisatie naar waarde van personen. Het verbinden van getalenteerde mensen met elkaar bouwt waarde op; Ā 
  • Klanten zijn niet langer een buitenstaander, maar maken door co-creatie deel uit van de waardecreatie.

Nieuwe assets

In veel gevallen kan het toevoegen van nieuwe assets grote waarde creĆ«ren. Daarvoor moet je zorgen voor een duidelijk en harmonieus netwerk. Het is noodzakelijk om de individuele assets te bundelen om een tot een nieuw businessmodel te komen. Anno 2015 heeft een onderneming een veel geavanceerdere propositie dan men denkt. Waarbij know how, data en netwerk –Ā de onderlinge contextuele samenhangĀ – allen de assets vormen.

Een helder beeld van de context waarin een organisatie waarde wil toevoegen en een goed begrip van de mogelijkheden van de assets, waaronder het merk, zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van focus en kracht om te beslissen. De onderstaande vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn:

  1. In welke context wil je waarde gaan creƫren?
  2. Welke assets heb je: Relationeel, zoals een merk en relaties met talent, klanten, leveranciers en andere stakeholders? Intellectueel, zoals kennis, content of patenten? Fysiek, zoals productiecapaciteit?
  3. Heb je assets die relevant kunnen zijn voor andere partijen of die je relevant kan maken voor andere partijen? Ga je die aanbieden?
  4. Ga je zelf een nieuw businessmodel ontwikkelen of wacht je tot iemand naar ons toe komt met een voorstel?
  5. Als je een nieuw businessmodel ziet, welke assets heb je dan nodig en wie heeft de assets die je nodig hebt?
  6. Moet en kan de bestaande organisatie worden veranderd in de richting van het nieuwe businessmodel, kan het nieuwe businessmodel bestaan binnen de huidige organisatie of moet een nieuwe organisatie worden ingericht?

Meer weten? Leer van de dance-industrie. Lees ook:


(advertentie)

boek download edm en de digitale wereld.001

Liever een papieren exemplaar? Bestel het hier …

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

2Reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie