Op het netvlies: Hash-Talk met Giro 555 | #ophetnetvlies

In de Hoorn van Afrika worden zo’n 10 miljoen mensen bedreigd door een hongersnood. Er is sprake van de ergste droogte sinds 60 jaar. Op sommige plekken heeft het al sinds meer dan een jaar niet of nauwelijks geregend. Mensen dreigen hun kuddes en daarmee hun inkomstenbron te verliezen. De ontstane voedseltekorten drijven de voedselprijzen op. Tienduizenden mensen zijn voor de honger op de vlucht en volledig afhankelijk van noodhulp.

Giro 555 is een aktie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en bestaat uit tien Nederlandse hulporganisaties. Bij grote rampen slaan zij de handen ineen om gezamenlijk de steun van de Nederlandse bevolking te vragen. De tien Nederlandse hulporganisaties zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Nederlandse Rode Kruis, Tear, UNICEF Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes en World Vision.

Naast de aktie op de site van Giro 555 is er inmiddels ook via Twitter een ‘buzz’ op gang aan het komen. Een leuke en goede manier om de aktie te volgen is via Hash-Talk. Je kunt via Hash-Talk onder andere zien wie de top influencers zijn, wat de top tweets zijn en de gerelateerde hash-tags. De gehele buzz wordt weergegeven in een leuke ‘graph’.

Uit het onderstaande screenshot is op te maken dat de bekende Nederlanders zoals onder andere 3FM DJ’s Eric Corton en Sander de Heer ‘wel gementioned’ worden, doch echter wanneer je de conversatie over Giro 555 blijft volgen zie je dat nog weinig andere bekende Nederlanders ‘twitteren’ over Giro 555. Wellicht is Hash-Talk  voor hen een aansporing om Giro 555 op het netvlies van hun volgers te krijgen.

Een eervolle vermelding gaat uit naar Mascha Damen, die voor elke retweet 1,- Euro zal storten. Natelling via de ‘metrics’ van Hash-Talk leert dat Mascha meer dan 1.100,- Euro bij elkaar heeft ‘getwitterd’. Waarvoor natuurlijk hulde!

Doneren aan Giro 555 kan overigens nog steeds via de site.

Hash-Talk met Giro 555

Enhanced by Zemanta
Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie