Achtergrond: Digitaal maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering

Digitale transformatie vindt in de ene industrie sneller plaats dan in de andere. De entertainment- en muziekindustrie werd al vroeg geconfronteerd met bedreigingen door digitale concurrenten. Zij hebben reeds ingrijpende veranderingen ondergaan. Toch staan nog meer uitdagingen en veranderingen voor hun deur. Organisaties hebben zo langzamerhand de behoefte om nieuwe rollen en processen samen te brengen, zodat mensen beter kunnen samenwerken en dus het distribueren van content soepeler verloopt. Daarnaast komen organisaties er achter gekomen dat ze eigenlijk een digitaal bedrijf zijn met analoge festivals die op locatie plaatsvinden. Maar deze festivals zijn voor, tijdens en na het festival 24/7365 digitaal verbonden met de bezoekers en fans. De organisatie zal dagelijks contact moeten blijven onderhouden om jaar in jaar uit fans aan zich te binden en haar bestaansrecht te borgen.

Uitdagingen

Dit schept de nodige uitdagingen. Dance-organisaties beginnen steeds meer gebruik te maken van de digitale ontwikkelingen en ze beginnen langzamerhand de organisatie en bedrijfsvoering daar op aan te passen. Technologie verandert de manier waarop met fans en klanten omgegaan wordt en heeft invloed op vrijwel alle interne processen van het bedrijf. Het leidt zelfs tot de transformatie naar een nieuw businessmodel. Dat moet helpen om maximaal voordeel te behalen uit de nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit voordeel kan leiden tot omzetgroei, efficiëntere en effectievere processen of het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten voor bestaande of nieuwe markten en fans en klanten.

De reis in de digitale wereld kent meerdere wegen en het eindpunt is het doel op zich. Een eenduidige digitale strategie is het vertrekpunt. Je moet als organisatie digitaal volwassen worden en dit doel bereiken. Waar het om gaat is dat je de waardepropositie en jouw organisatie passend maakt aan de digitale wereld. Als organisatie met een of meerdere festivals ben je immers een decentraal netwerk in het internetecosysteem. Zo is ook te zien in het onderstaande plaatje. De bezoekers en fans hebben dagelijks digitaal contact en maken deel uit van deze wereld. Zij eisen van ons een optimale digitale beleving en dat betekent dat organisaties zich daarop aan moeten passen.

Het digitale ecosysteem

Kleine stapjes

Als organisatie moet je niet meteen het huidige businessmodel radicaal aanpassen, maar kleine stapjes maken. Vraag je in eerste instantie af: hoe voeg ik waarde toe voor mijn fans en klanten? En welke digitale middelen zou ik al kunnen inzetten om mijn fans en klanten nog beter en efficiënter te bedienen? Welke stappen moet je zetten om het businessmodel aan te passen? Deze weg moet worden ingeslagen. Je moet toe werken naar een volledig informatie gedreven organisatie. Daarvoor moet je alle interne en externe informatie aan elkaar knopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koppeling van ticketdata en social media data. Maar straks ook data van cashless systemen en social media data. Samenwerken met derden aangaande de uitwisseling van data is cruciaal.

De weg naar een informatie gedreven organisatie betekent investeren in de transformatie naar het nieuwe businessmodel of de mogelijkheden verkennen naar nieuwe verdienmodellen die je kunt toevoegen om zo de omslag te maken naar het nieuwe businessmodel. Als organisatie wil je gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt om waarde toe te voegen. Organisaties bieden hun bestaande diensten en producten online aan door een extra kanaal toe te voegen. Ze voegen extra waarde toe. Organisaties zetten digitaal in als aanvulling op traditionele diensten en producten. Nike is een mooi voorbeeld van een organisatie die inzet op een nieuw verdienmodel zonder meteen alles over boord te gooien. Als aanvulling op de traditionele producten – de sportschoenen – kunnen klanten online de schoen aanpassen naar eigen wens en smaak.

Digitaal maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering en dat betekent dat je een stap verder moet gaan. Als organisatie in de entertainmentwereld wordt je een digitaal bedrijf.

* Bovenstaande post bevat passages uit de nieuwe uitgave ‘EDM en de Digitale Wereld – Waarom dj’s, evenementen en festivals moeten veranderen’.

Lees ook


 

(advertentie)

boek download edm en de digitale wereld.001

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

1 Reactie

Voeg toe

Plaats jouw reactie