Presentatie: 6 inzichten die je op weg helpen

Regelmatig verschijnen er presentaties van DDMCA op D2W. Deze bevatten meestal meer dan 1 slide. Welke slides zijn ‘echt’ interessant? De andere zijn natuurlijk ook van waarde. Hierbij 6 inzichten van de afgelopen tijd die de moeite waard zijn.

1. Het internet ecosysteem

Ecosystem 1-pager by DDMCA.002

Als bedrijf, organisatie of merk dien je deel uit te maken van het gehele internetecosysteem. Te meer wanneer je meer kans wil maken op omarming door de eindgebruiker oftewel de (toekomstige) fan of klant. Daarnaast dien je je als bedrijf, organisatie of merk te beseffen dat je bestaat door content (intellectueel eigendom) en dat je functionaliteit aanbiedt en data bent. De content wordt gedistribueerd via de diverse gebruikersinterfaces van het web, de sociale kanalen, de (mobiele) app’s en de open API’s oftewel interfaces waar ontwikkelaars zelf functionaliteiten op kunnen ontwikkelen. Lees hier de gehele paper ‘Het internet ecosysteem? …

2. Het internet landschap

Internet Landschap

Het internet landschap is te vergelijken met een tuin. Als van alles mag worden gezaaid door verschillende tuiniers, dan ontstaat wildgroei. Zo is het ook met internet-omgevingen. Er is veel ruimte en vrijheid om allerlei initiatieven te starten, er ontstaat een wildgroei van netwerken en domeinen. Het is dan van belang om weer overzicht te krijgen en een en ander weer in perspectief te zien. Bekijk hier een presentatie waar dit inzicht in terug komt.

3.  Waardecreatie

Inventaris, hardware, voorraad, en debiteuren. Ze krijgen steeds minder waarde bij de waardering van een bedrijf. De houding en het gedrag van banken, valuators en investeerders onderschrijven dit. Maar wat doet de waarde van uw bedrijf dan wel toenemen? Hoewel historische waarde nog altijd een rol zal blijven spelen in waardebepaling, gaat het voornamelijk om de toekomstige kasstromen. Door geavanceerd en zorgvuldig gebruik te maken van Social Media netwerken, waarbij nieuwe en digitale marketingprofielen uit deze data worden gecreëerd, stellen DDMCA en P.I.M. vast dat de waarde van bedrijven toenemen die dit zorgvuldig georganiseerd en geborgd hebben. Internetstrategieën en Social Media activiteiten kosten momenteel geld. Voornamelijk mensen en middelen. Dit dient te worden terugverdiend. Liefst meer dan dat. Maar gebeurd dit ook in de praktijk? Is dit meetbaar te maken? Jazeker! Alvorens in te gaan op enkele voorbeelden en hoe meer waarde te genereren, heeft DDMCA in samenwerking met P.I.M een definitie opgesteld. “Waardecreatie door Social Media betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internet platforms waar direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen gegenereerd worden.” De woorden “aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren” refereren naar de kosten van arbeid en middelen. Daarnaast gaat het om “digitale relaties” op meerdere “platforms”. Digitaal is hierin het sleutelelement, aangezien dit duidelijk maakt dat het niet gaat om een adressenbestand of andere traditionele marketingactiviteiten. Uiteraard blijft er wel sprake van een stuk overloop tussen de digitale platforms en uitval (zogenaamde “churn rates”), net als bij off-line marketing. Twitteraars kunnen dezelfde zijn als de Facebook fan en vice versa. De opkomst van Social Media geeft ondernemers en bedrijven een extra mogelijkheid om hun huidige, maar ook toekomstige klanten te volgen en te bereiken. Er kan een directe relatie aangegaan worden, welke bij de traditionele off-line marketing niet bestond. DDMCA gelooft sterk dat dit een nieuwe beweging is binnen de digitale wereld, welke haar weerga nog niet kent en waarvan de mogelijkheden oneindig lijken. Inmiddels zijn er een hoop bedrijven aan de slag met een Facebook pagina. Er wordt hier en daar ook heel wat getwitterd. Maar hoe moet deze data opgevangen worden? Hoe bereiken we nog meer mensen? Dit zijn de eerste vraagstukken waar veel organisaties nu mee worstelen. Er ontstaan steeds meer nieuwe software technieken om de opgebouwde Social Media omgevingen en communities ‘uit te luisteren’. De volgende stap is deze data te verzamelen en te analyseren om daarna een compleet nieuwe marketingstrategie op te zetten, met als doel toekomstige inkomsten te vermenigvuldigen.

“Waardecreatie door Social Media betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internet platforms waar (in)direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen gegenereerd worden.” (red. The Voice – Een aanvullend verdienmodel (Denis Doeland/Pim van Berkel). 

Door geavanceerd en zorgvuldig gebruik te maken van het eigen domein en Social Media netwerken kunnen nieuwe en digitale marketingprofielen uit deze data worden gecreëerd. Zo is vast te stellen dat de waarde van bedrijven, organisaties of merken zal toenemen die dit zorgvuldig georganiseerd en geborgd hebben. Lees hier de gehele paper The Voice – Een aanvullend verdienmodel …

4. De lagen van het ecosysteem

De lagen in het internet-ecosysteem

Diverse partijen hebben met de komst van meerdere plaatsen naast de eigen website, sociale kanalen, mobiele applicaties en open api’s ook nog met elkaar de mogelijkheid om samen waarde te creëren voor eindgebruikers. Een heel belangrijk verschil is dat partijen met een goede strategie, die gebaseerd is op het ecosysteem, processen naadloos op elkaar aan kunnen laten sluiten en daarmee hun voordeel kunnen doen.

Het vereist een fundamenteel andere houding in relatie tot andere partijen in het ecosysteem. Waar voorheen de nadruk binnen samenwerkingsverbanden heeft gelegen op concurreren en beschermen, ligt de nadruk nu op samenwerken. Lees hier de gehele paper ‘Het internet ecosysteem? …

5. Orde in het ecosysteem

Orde in het ecosyteem

Het staat vast dat internet een ecosysteem is en dat we geneigd zijn om in silo’s te denken. Wat moeten we nu doen? De silo’s dienen letterlijk afgebroken te worden en een intern en extern ecosysteem dient te worden opgebouwd. De eerste stap is bepaal welke domeinen, netwerken en apparaten je wilt bedienen binnen het eigen ecosysteem. Bepaal vervolgens met welke ecosystemen je verbinding wilt maken. Lees hier de gehele paper ‘Het internet ecosysteem? …

6. Rechten

Rechten.053

De rechten van een artiest, band of DJ zijn gefragmenteerd. Het devies: zet samen met alle partijen (lees: platenmaatschappij, muziekuitgever, manager etc etc) die betrokken zijn bij een artiest een ‘rechtenbeheermaatschap’ op. Deze ‘rechtenbeheermaatschap’ vertegenwoordigt alle rechten inclusief het beheren van de internet strategie. Binnen deze ‘rechtenbeheermaatschap’ worden alle takken van sport betreffende de exploitatie van rechten van een artiest vertegenwoordigd. Aan het eind van elk boekjaar zal de ‘rechtenbeheermaatschap’ de balans opmaken uit de exploitatie van alle rechten. De winst wordt verdeeld op basis van de gemaakte afspraken tussen de partijen. Lees ‘Rechtenfragmentatie helpt niet’ …

Lees ook

Denis Doeland http://www.denisdoeland.com

Slashie: Author, Blogger, Maven, Disruptor, Numerati and Transformer. Passion for IP/Data/Tech/Internet/Social Media and what's next ...

Wellicht vind je dit ook leuk

Meer door Denis Doeland

+ Er zijn geen reacties

Voeg toe

Plaats jouw reactie