kovacs

Data: Kovacs op Facebook in 4 grafieken

Dat het goed gaat met Kovacs staat vast. Ze is met haar debuutalbum op nummer 1 binnen gekomen in de Album Top 100 en ontving ook nog een 3FM Award. Zijn deze dingen zichtbaar op Facebook? Krijg je meer volgers, wordt er meer gepraat en vindt er meer interactie plaats op Facebook. DDMCA zette de eerste vier maanden van 2015 uiteen in vier grafieken.Kovacs op Facebook.001 Kovacs op Facebook.002 Kovacs op Facebook.003 Kovacs op Facebook.004

Het effect van de 3FM Awards en de album release zijn duidelijk zichtbaar. Begin April 2015 zie je veel activiteit die tevens leidt tot fan groei op Facebook. Het aantal fans van Kovacs op Facebook is sinds het begin van het jaar verdubbeld.

Toch zie je wel dat er nog niet echt een engagement en interactie groei plaatsvindt. In de periode worden veel posts van fans gedelete en is de gemiddelde responsetijd bijna 19 uur zo blijkt uit onderstaande gegevens.

Kovacs en fan posts op Facebook

Daarentegen is de timing van de meeste posts goed te noemen zo blijkt uit onderstaand grid. Daarnaast is er een goede regelmaat waar te nemen.

Kovacs Post Grid

Er is nog niet echt sprake van een hele duidelijke strategie. Kovacs is wel aanwezig op Facebook maar kan er nog meer uit halen. We zijn benieuwd hoe Kovacs zich verder ontwikkelt …

Meer

muziekindustrie

Achtergrond: Het veranderde business model van de muziekindustrie en haar kansen

Als er ergens een ‘disruptieve’ oftewel een ontwrichtende ontwikkeling gaande is, dan is het wel in de muziekindustrie. Iedereen, die daarin werkzaam is, maar ook diegene, die werkzaam zijn in andere industrieën of branches waar hetzelfde kan, en inmiddels ook al is aan het gebeuren, zou de moeite dienen te nemen om dit hoofdstuk uit ‘vanAnaloonaarDigitaal.nu’ te lezen.

De omvangrijke catalogi van de gevestigde muziekmaatschappijen zijn veel geld waard. Vanuit dat opzicht is het logisch dat men een verdedigende houding inneemt ten opzichte van de uitwisseling van digitale muziekbestanden en nieuwe businessmodellen op het internet. Dat neemt niet weg dat je grote vraagtekens bij de maatschappelijke wenselijkheid van deze situatie kan zetten. Het auteursrecht is van oudsher niet alleen bedoeld om auteurs – in plaats van machtige organsaties of bedrijven – te belonen voor hun creatieve inspanningen, maar ook om een levendig en divers cultureel landschap te stimuleren.

De huidige focus op economische belangen gaat nog steeds totaal voorbij aan de maatschappelijke en culturele voordelen van de digitale muziekcultuur. Dit is een kortzichtige benadering van digitale technologie, die belangrijke innovaties binnen de muziekindustrie in de weg staat. Vanuit dit oogpunt is het ook zeer kwalijk dat beleidsmakers zich regelmatig door lobby’s van de gevestigde muziekindustrie laten verleiden tot uitbreidingen van het auteursrecht op muziekstukken, terwijl het nog maar de vraag is of muzikanten en de samenleving in zijn geheel hier baat bij hebben. Zowel de gevestigde muziekindustrie, als menig beleidsmaker tonen op dit moment een gebrek aan visie met betrekking tot de mogelijkheden van de digitale muziekcultuur.

De verschuiving binnen de muziekindustrie in de richting van een ‘ownership-free’ ervaring is vooral normaal voor jongere generaties, die omarmen nu eenmaal de voortdurende verandering. Echter, het is zaak om de oudere generaties, die soms het gevoel hebben dat ze in de maling worden genomen, door een abonnement van een dienst waarbij ze de muziek niet bezitten, aan boord te krijgen. Anders blijft verzet tegen de voortdurende verandering in de distributie van muziek bestaan. Onderstaand hoofdstuk uit ‘vanAnaloonaarDigitaal.nu’ geeft een inzicht in een nieuw businessmodel.

Elke twee weken verschijnt een voorpublicatie. Als eerste ontvangen? Hier inschrijven …

Lees ook